PDA

View Full Version : Cch dng cc từ chỉ định trong tiếng Anh


trangpham299
09-02-12, 10:52 AM
1. Cc số nhn (multipliers) đứng trước cc danh từ đếm được v khng đếm được v đi km với danh từ đếm được số t để biểu thị số lượng:
V dụ:
- This van holds three times the passengers as that sports car. (Chiếc xe tải ny chở được số hnh khch nhiều gấp 3 lần so với xe thể thao.)
- My wife is making double my / twice my salary. (Lương của vợ ti cao gấp 2 lần lương ti.)
- This time we added five times the amount of water. (Lần ny chng ti cho thm nước nhiều gấp 5 lần.)

2. Trong cch dng thập phn, chng ta cũng dng cấu trc tương tự nhưng ở đy n c thể được thay thế bằng cấu trc c "of".
V dụ:
- Charlie finished in one-fourth [of] the time his brother took. (Charlie chỉ tốn thời gian so với em trai của mnh để hon thnh.)
- Two-fifths of the respondents reported that half the medication was sufficient. (2/5 phng vin thng bo rằng chỉ cần nửa chỗ thuốc l đ đủ.)

3. Trong văn ni v văn viết thn mật, cấu trc nhấn mạnh (intensifiers) thường được sử dụng v hay được dng trong tiếng Anh-Anh hơn l tiếng Anh-Mỹ.
Ngoi ra, cấu trc nhấn mạnh với từ "what" thường được dng trong mẫu cu tỉnh lược: "We visited my brother in his dorm room. What a mess!" (Chng ti đến chơi phng anh trai ti trong khu k tc. Thật l hết sức bừa bộn!)

V dụ:
- The ticket-holders made quite a fuss when they couldn't get in. (Những người c v lm ầm cả ln khi họ khng được vo.)
- What an idiot he turned out to be. (Anh ta ho ra chỉ l một g ngốc.)
- Our vacation was such a grand experience. (Kỳ nghỉ h của chng ti thật l một kỷ niệm hết sức tuyệt vời.)

4. Half, both, v all c thể đi km với cc danh từ đếm được số t hoặc số nhiều; ring half v all cn c thể đi km với danh từ khng đếm được. Đi khi người ta cũng dng cấu trc với "of " đi km với cc từ ny ("all [of] the grain," "half [of] his salary"). Một điều cần ch l trường hợp cc đại từ half, both v all đi km cc đại từ nhn xưng th bắt buộc phải dng cấu trc c "of " sau cc đại từ ny ("both of them," "all of it").

Nguồn [Only registered and activated users can see links]