PDA

View Full Version : Sự khác nhau giữa Trust và Believe


trangpham299
09-02-12, 03:34 PM
Trust và believe đôi khi cũng được sử dụng thay cho nhau nhưng cũng có những sự khác biệt nhất định.
1. Về mức độ:
Trust mang nghĩa nhấn mạnh hơn Believe. Mức độ tin của Trust lớn hơn của Believe.
2. Về nghĩa:
TRUST
- Được sử dụng với niềm tin tuyệt đối. Khi bạn Trust someone có nghĩa là bạn tin tưởng vào một người nào đó và từ đó sẽ tin vào những lời nói và hành động của người đó. Nó cũng có nghĩa là bạn nghĩ rằng người đó đáng tin cậy.
- Sự tin tưởng này thường dựa vào mối quan hệ gần gũi, lâu dài với chủ thể được đề cập.
- Trust mang tính chất lâu dài, là một niềm tin tồn tại theo thời gian.
BELIEVE
- Được sử dụng với những hành động, lời nói hay sự việc cụ thể hơn, không mang tính chất hoàn toàn, không mang tính chất tuyệt đối.
- Sự tin tưởng này được h́nh thành dựa vào một lư do, một phán đoán nào đó hay dựa vào những nh́n nhận, đánh giá của bạn hay của một ai đó chứ không dựa vào mối quan hệ gần gũi lâu dài với chủ thể được đề cập.
- Sự tin tưởng này mang tính chất nhất thời hơn, chỉ gắn với một hành động, lời nói hay sự việc nhất định nào đó.
Ví dụ:
John: I left my wallet at home. Could you lend me some money? I promise Ill return it tomorrow!
Mary: No need to promise. I believe that you will because I trust in you!
Believe ở đây là tin rằng hành động return the money sẽ được thực hiện dựa trên lư do là do Mary đă tin tưởng vào con người John.
Lư do Mary tin tưởng John (trust) là dựa vào mối quan hệ gần gũi, thân thiết của Mary và John. Chính v́ tin tưởng vào con người John (trust) mà Mary cũng tin vào sự ứng xử, vào hành động của John, trong đó có hành động là will return the money.
Nguồn [Only registered and activated users can see links]