Đăng k
Quay Lại   Tin Học Bnh Dương > Hỏi / Đáp

Biểu tượng vui
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:-L Frustrated Frustrated
:boyinlove: Con trai đang yu Con trai đang yu
:09[1]: 09[1] 09[1]
:59[1]: 59[1] 59[1]
:-h Wve Wve
:@) Pug Pug
:leuleu: Lu lu Lu lu
:4: 4 4
:40[1]: 40[1] 40[1]
:đin gi: Đin gi  nha Đin gi nha
:happybday[1]: Happybday[1] Happybday[1]
=P~ Drooling Drooling
:-@ Chatterbox Chatterbox
:victory: Chiến thắng Chiến thắng
:21[1]: 21[1] 21[1]
=(( Thất vọng w Thất vọng w
=:) Bug Bug
:lazy: Lm biếng w Lm biếng w
:08: 08 08
:58[1]: 58[1] 58[1]
:)] O the phone O the phone
%-( Not listening  ! Not listening !
:woe: We we We we
:33: 33 33
:3[1]: 3[1] 3[1]
:hlổ: Hlốo Hlốo
:gun[1]: Gun[1] Gun[1]
(:| Yawn Yawn
>:/ Bring it on Bring it on
:thanmen: Thn mến Thn mến
:1zhelp[1]: 1zhelp[1] 1zhelp[1]
:muzh: Hun ci n Hun ci n
8-x Skull Skull
:metwa: Mệt w... ph.. Mệt w... ph..
:07: 07 07
:p hehe.. hehe..
:57[1]: 57[1] 57[1]
=; Tlk to the hand Tlk to the hand
:-?? I don't know I don't know
:khakha: Kh kh kh Kh kh kh
:3: 3 3
:33[1]: 33[1] 33[1]
:xa: Xa Xa
<:-P Party Party
\:d/ Dancing Dancing
:camon: Cm ơn Cm ơn
:19[1]: 19[1] 19[1]
:Ngại qu : Ngại qu Ngại qu
:gunsmilie[1]: Gunsmilie[1] Gunsmilie[1]
*-:) Idea Idea
:girlinlove: Con gi đang yu Con gi đang yu
:05[1]: 05[1] 05[1]
;) Ok chứ? Ok chứ?
:56[1]: 56[1] 56[1]
:-b Nrd Nrd
:hum: 25 25
<):) Cowboy Cowboy
:yeah: YeahYeah YeahYeah
:26: 26 26
:32[1]: 32[1] 32[1]
:hay qu: Hay qu Hay qu
:o) Clown Clown
[-X Shame on you Shame on you
:haha: Hhh Hhh
:18[1]: 18[1] 18[1]
:X Đng yu thật Đng yu thật
:fish2[1]: Fish2[1] Fish2[1]
~o) Coffee Coffee
:girl_leuleu: Con gi chọc qu Con gi chọc qu
:02: 02 02
:D Kekeke.. Kekeke..
:55[1]: 55[1] 55[1]
o-) Angel Angel
:xinchao[1]: Xinchao[1] Xinchao[1]
:-< Sigh Sigh
(%) Yin yang Yin yang
:25: 25 25
:29[1]: 29[1] 29[1]
:Mc cở qu: Mc cở qu Mc cở qu
[-( Not talking Not talking
:)>- Peace sign Peace sign
:bansung: Bắn sng Bắn sng
:17[1]: 17[1] 17[1]
>:D< m ci coi m ci coi
:cheers[1]: Cheers[1] Cheers[1]
(~~) Pumpkin Pumpkin
:friend: Chiến hữa Chiến hữa
:01[1]: 01[1] 01[1]
:o Embarrassment Embarrassment
:54[1]: 54[1] 54[1]
/:) Raised eyebrow Raised eyebrow
:war[1]: War[1] War[1]
:-w Waiting Waiting
o-+ April April
:20: 20 20
:28[1]: 28[1] 28[1]
:hhh..: hhh.. hhh..
:-$ Don't tell anyone Don't tell anyone
b-( Feeling beat up Feeling beat up
:stop: Stop Stop
:16: 16 16
;)) cuoimc cuoimc
:bicycle[1]: Bicycle[1] Bicycle[1]
%%- Good luck Good luck
:enjoy: Enjoy Enjoy
:011: 011 011
:) h.. h..
:4[1]: 4[1] 4[1]
:-| Straight face Straight face
:thumbup[1]: Thumbup[1] Thumbup[1]
:^o Liar Liar
o=> Billy Billy
:19: 19 19
:27[1]: 27[1] 27[1]
:kakaka: Kkk.. Kkk..
:-& Sick Sick
:-" whistling whistling
:scenic: Scenic Scenic
:15[1]: 15[1] 15[1]
:( Buồn qu Buồn qu
:banned2[1]: Banned2[1] Banned2[1]
@};- Rese Rese
:nhaudi: Nhậu đi Nhậu đi
:7: 7 7
:44[1]: 44[1] 44[1]
>:) Devil Devil
:sorry[1]: Sorry[1] Sorry[1]
@-) Hypnotized Hypnotized
o-> Hiro Hiro
:17_002: 17 002 17 002
:26[1]: 26[1] 26[1]
:huhu: Huhuhu Huhuhu
L-) Loser Loser
$-) Money eyes Money eyes
:read: Read Read
:14[1]: 14[1] 14[1]
:l sao?: L sao? L sao?
:angel[1]: Angel[1] Angel[1]
~:> Chicken Chicken
:dancer3: Dancer3 Dancer3
:65: 65 65
:43[1]: 43[1] 43[1]
:-s Worried Worried
:poster_spam[1]: Poster Spam[1] Poster Spam[1]
:-ss Nailbiting Nailbiting
(*) Star Star
:001: 001 001
:24[1]: 24[1] 24[1]
:mệt qu: Ph mệt w Ph mệt w
:sure?: Sure? Sure?
:biphat: Bị phạt Bị phạt
:13[1]: 13[1] 13[1]
:6[1]: 6[1] 6[1]
I-| Sleepy Sleepy
:(|) Monkey Monkey
:votay: Vỗ tay Vỗ tay
:6: 6 6
:42[1]: 42[1] 42[1]
:-> smug smug
:poster_nospam[1]: Poster Nospam[1] Poster Nospam[1]
#-o d'oh d'oh
:-j Oh go on Oh go on
:yu: Yu Yu
:23[1]: 23[1] 23[1]
:bực ri : Hm !!! Hm !!!
[-o< Praying Praying
:dauhang: Thua gi Thua gi
:10: 10 10
:hm: Hm Hm
:60[1]: 60[1] 60[1]
:-t Time out ! Time out !
3:-O Cow Cow
:bye: ByeBye ByeBye
:52: 52 52
:41[1]: 41[1] 41[1]
8-> Hỏng hỉu g hết Hỏng hỉu g hết
:kiss[1]: Kiss[1] Kiss[1]
:-? Thinking Thinking
^:)^ Not worthy Not worthy
:yahoo: Yahoo Yahoo
:22[1]: 22[1] 22[1]
:-o Hả !? Hả !?
:Kh hỉu qu: Kh hỉu qu Kh hỉu qu
:cool: Cool Cool
:eek: EEK! EEK!

Múi giờ là GMT +8. By giờ là 06:18 AM.

Lien he quang cao
Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Cc bi viết, hnh ảnh, nhạc, thương hiệu... c bản quyền thuộc về chủ sở hữu.
Truy cập, sử dụng website ny nghĩa l bạn đ chấp nhận Quy định của Diễn đn !

Diễn đn được ti trợ bởi Binh Duong Information Technology
Nh cung cấp cc Dịch vụ & Giải php Cng Nghệ Thng Tin
Xem tốt nhất ở độ phn giải 1024x768 trn trnh duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now