Đăng k
Quay Lại   Tin Học Bnh Dương > Hỏi / Đáp

Biểu tượng vui
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:17_002: 17 002 17 002
:26[1]: 26[1] 26[1]
:huhu: Huhuhu Huhuhu
:sorry[1]: Sorry[1] Sorry[1]
@-) Hypnotized Hypnotized
o-> Hiro Hiro
:read: Read Read
:14[1]: 14[1] 14[1]
:l sao?: L sao? L sao?
:angel[1]: Angel[1] Angel[1]
L-) Loser Loser
$-) Money eyes Money eyes
:65: 65 65
:43[1]: 43[1] 43[1]
:-s Worried Worried
~:> Chicken Chicken
:dancer3: Dancer3 Dancer3
:001: 001 001
:24[1]: 24[1] 24[1]
:mệt qu: Ph mệt w Ph mệt w
:poster_spam[1]: Poster Spam[1] Poster Spam[1]
:-ss Nailbiting Nailbiting
(*) Star Star
:biphat: Bị phạt Bị phạt
:13[1]: 13[1] 13[1]
:6[1]: 6[1] 6[1]
I-| Sleepy Sleepy
:sure?: Sure? Sure?
:6: 6 6
:42[1]: 42[1] 42[1]
:-> smug smug
:(|) Monkey Monkey
:votay: Vỗ tay Vỗ tay
:yu: Yu Yu
:23[1]: 23[1] 23[1]
:bực ri : Hm !!! Hm !!!
:poster_nospam[1]: Poster Nospam[1] Poster Nospam[1]
#-o d'oh d'oh
:-j Oh go on Oh go on
:dauhang: Thua gi Thua gi
:10: 10 10
:hm: Hm Hm
:60[1]: 60[1] 60[1]
:-t Time out ! Time out !
[-o< Praying Praying
:52: 52 52
:41[1]: 41[1] 41[1]
8-> Hỏng hỉu g hết Hỏng hỉu g hết
3:-O Cow Cow
:bye: ByeBye ByeBye
:yahoo: Yahoo Yahoo
:22[1]: 22[1] 22[1]
:-o Hả !? Hả !?
:kiss[1]: Kiss[1] Kiss[1]
:-? Thinking Thinking
^:)^ Not worthy Not worthy
:boyinlove: Con trai đang yu Con trai đang yu
:09[1]: 09[1] 09[1]
:59[1]: 59[1] 59[1]
:-h Wve Wve
:-L Frustrated Frustrated
:4: 4 4
:40[1]: 40[1] 40[1]
:đin gi: Đin gi  nha Đin gi nha
:@) Pug Pug
:leuleu: Lu lu Lu lu
:victory: Chiến thắng Chiến thắng
:21[1]: 21[1] 21[1]
=(( Thất vọng w Thất vọng w
:happybday[1]: Happybday[1] Happybday[1]
=P~ Drooling Drooling
:-@ Chatterbox Chatterbox
:lazy: Lm biếng w Lm biếng w
:08: 08 08
:58[1]: 58[1] 58[1]
:)] O the phone O the phone
=:) Bug Bug
:33: 33 33
:3[1]: 3[1] 3[1]
:hlổ: Hlốo Hlốo
%-( Not listening  ! Not listening !
:woe: We we We we
:thanmen: Thn mến Thn mến
:1zhelp[1]: 1zhelp[1] 1zhelp[1]
:muzh: Hun ci n Hun ci n
:gun[1]: Gun[1] Gun[1]
(:| Yawn Yawn
>:/ Bring it on Bring it on
:metwa: Mệt w... ph.. Mệt w... ph..
:07: 07 07
:p hehe.. hehe..
:57[1]: 57[1] 57[1]
=; Tlk to the hand Tlk to the hand
8-x Skull Skull
:3: 3 3
:33[1]: 33[1] 33[1]
:xa: Xa Xa
:-?? I don't know I don't know
:khakha: Kh kh kh Kh kh kh
:camon: Cm ơn Cm ơn
:19[1]: 19[1] 19[1]
:Ngại qu : Ngại qu Ngại qu
:gunsmilie[1]: Gunsmilie[1] Gunsmilie[1]
<:-P Party Party
\:d/ Dancing Dancing
:girlinlove: Con gi đang yu Con gi đang yu
:05[1]: 05[1] 05[1]
;) Ok chứ? Ok chứ?
:56[1]: 56[1] 56[1]
:-b Nrd Nrd
*-:) Idea Idea
:26: 26 26
:32[1]: 32[1] 32[1]
:hay qu: Hay qu Hay qu
:hum: 25 25
<):) Cowboy Cowboy
:yeah: YeahYeah YeahYeah
:haha: Hhh Hhh
:18[1]: 18[1] 18[1]
:X Đng yu thật Đng yu thật
:fish2[1]: Fish2[1] Fish2[1]
:o) Clown Clown
[-X Shame on you Shame on you
:girl_leuleu: Con gi chọc qu Con gi chọc qu
:02: 02 02
:D Kekeke.. Kekeke..
:55[1]: 55[1] 55[1]
o-) Angel Angel
~o) Coffee Coffee
:25: 25 25
:29[1]: 29[1] 29[1]
:Mc cở qu: Mc cở qu Mc cở qu
:xinchao[1]: Xinchao[1] Xinchao[1]
:-< Sigh Sigh
(%) Yin yang Yin yang
:bansung: Bắn sng Bắn sng
:17[1]: 17[1] 17[1]
>:D< m ci coi m ci coi
:cheers[1]: Cheers[1] Cheers[1]
[-( Not talking Not talking
:)>- Peace sign Peace sign
:friend: Chiến hữa Chiến hữa
:01[1]: 01[1] 01[1]
:o Embarrassment Embarrassment
:54[1]: 54[1] 54[1]
/:) Raised eyebrow Raised eyebrow
(~~) Pumpkin Pumpkin
:20: 20 20
:28[1]: 28[1] 28[1]
:hhh..: hhh.. hhh..
:war[1]: War[1] War[1]
:-w Waiting Waiting
o-+ April April
:stop: Stop Stop
:16: 16 16
;)) cuoimc cuoimc
:bicycle[1]: Bicycle[1] Bicycle[1]
:-$ Don't tell anyone Don't tell anyone
b-( Feeling beat up Feeling beat up
:enjoy: Enjoy Enjoy
:011: 011 011
:) h.. h..
:4[1]: 4[1] 4[1]
:-| Straight face Straight face
%%- Good luck Good luck
:19: 19 19
:27[1]: 27[1] 27[1]
:kakaka: Kkk.. Kkk..
:thumbup[1]: Thumbup[1] Thumbup[1]
:^o Liar Liar
o=> Billy Billy
:scenic: Scenic Scenic
:15[1]: 15[1] 15[1]
:( Buồn qu Buồn qu
:banned2[1]: Banned2[1] Banned2[1]
:-& Sick Sick
:-" whistling whistling
:7: 7 7
:44[1]: 44[1] 44[1]
>:) Devil Devil
@};- Rese Rese
:nhaudi: Nhậu đi Nhậu đi
:Kh hỉu qu: Kh hỉu qu Kh hỉu qu
:cool: Cool Cool
:eek: EEK! EEK!

Múi giờ là GMT +8. By giờ là 10:12 PM.

Lien he quang cao
Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Cc bi viết, hnh ảnh, nhạc, thương hiệu... c bản quyền thuộc về chủ sở hữu.
Truy cập, sử dụng website ny nghĩa l bạn đ chấp nhận Quy định của Diễn đn !

Diễn đn được ti trợ bởi Binh Duong Information Technology
Nh cung cấp cc Dịch vụ & Giải php Cng Nghệ Thng Tin
Xem tốt nhất ở độ phn giải 1024x768 trn trnh duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now