Đăng k
Quay Lại   Tin Học Bnh Dương > Hỏi / Đáp

Biểu tượng vui
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:21[1]: 21[1] 21[1]
=(( Thất vọng w Thất vọng w
:happybday[1]: Happybday[1] Happybday[1]
=P~ Drooling Drooling
:-@ Chatterbox Chatterbox
:victory: Chiến thắng Chiến thắng
:08: 08 08
:58[1]: 58[1] 58[1]
:)] O the phone O the phone
=:) Bug Bug
:lazy: Lm biếng w Lm biếng w
:33: 33 33
:3[1]: 3[1] 3[1]
:hlổ: Hlốo Hlốo
%-( Not listening  ! Not listening !
:woe: We we We we
:1zhelp[1]: 1zhelp[1] 1zhelp[1]
:muzh: Hun ci n Hun ci n
:gun[1]: Gun[1] Gun[1]
(:| Yawn Yawn
>:/ Bring it on Bring it on
:thanmen: Thn mến Thn mến
:07: 07 07
:p hehe.. hehe..
:57[1]: 57[1] 57[1]
=; Tlk to the hand Tlk to the hand
8-x Skull Skull
:metwa: Mệt w... ph.. Mệt w... ph..
:3: 3 3
:33[1]: 33[1] 33[1]
:xa: Xa Xa
:-?? I don't know I don't know
:khakha: Kh kh kh Kh kh kh
:19[1]: 19[1] 19[1]
:Ngại qu : Ngại qu Ngại qu
:gunsmilie[1]: Gunsmilie[1] Gunsmilie[1]
<:-P Party Party
\:d/ Dancing Dancing
:camon: Cm ơn Cm ơn
:05[1]: 05[1] 05[1]
;) Ok chứ? Ok chứ?
:56[1]: 56[1] 56[1]
:-b Nrd Nrd
*-:) Idea Idea
:girlinlove: Con gi đang yu Con gi đang yu
:26: 26 26
:32[1]: 32[1] 32[1]
:hay qu: Hay qu Hay qu
:hum: 25 25
<):) Cowboy Cowboy
:yeah: YeahYeah YeahYeah
:18[1]: 18[1] 18[1]
:X Đng yu thật Đng yu thật
:fish2[1]: Fish2[1] Fish2[1]
:o) Clown Clown
[-X Shame on you Shame on you
:haha: Hhh Hhh
:02: 02 02
:D Kekeke.. Kekeke..
:55[1]: 55[1] 55[1]
o-) Angel Angel
~o) Coffee Coffee
:girl_leuleu: Con gi chọc qu Con gi chọc qu
:25: 25 25
:29[1]: 29[1] 29[1]
:Mc cở qu: Mc cở qu Mc cở qu
:xinchao[1]: Xinchao[1] Xinchao[1]
:-< Sigh Sigh
(%) Yin yang Yin yang
:17[1]: 17[1] 17[1]
>:D< m ci coi m ci coi
:cheers[1]: Cheers[1] Cheers[1]
[-( Not talking Not talking
:)>- Peace sign Peace sign
:bansung: Bắn sng Bắn sng
:01[1]: 01[1] 01[1]
:o Embarrassment Embarrassment
:54[1]: 54[1] 54[1]
/:) Raised eyebrow Raised eyebrow
(~~) Pumpkin Pumpkin
:friend: Chiến hữa Chiến hữa
:28[1]: 28[1] 28[1]
:hhh..: hhh.. hhh..
:war[1]: War[1] War[1]
:-w Waiting Waiting
o-+ April April
:20: 20 20
:16: 16 16
;)) cuoimc cuoimc
:bicycle[1]: Bicycle[1] Bicycle[1]
:-$ Don't tell anyone Don't tell anyone
b-( Feeling beat up Feeling beat up
:stop: Stop Stop
:011: 011 011
:) h.. h..
:4[1]: 4[1] 4[1]
:-| Straight face Straight face
%%- Good luck Good luck
:enjoy: Enjoy Enjoy
:27[1]: 27[1] 27[1]
:kakaka: Kkk.. Kkk..
:thumbup[1]: Thumbup[1] Thumbup[1]
:^o Liar Liar
o=> Billy Billy
:19: 19 19
:15[1]: 15[1] 15[1]
:( Buồn qu Buồn qu
:banned2[1]: Banned2[1] Banned2[1]
:-& Sick Sick
:-" whistling whistling
:scenic: Scenic Scenic
:7: 7 7
:44[1]: 44[1] 44[1]
>:) Devil Devil
@};- Rese Rese
:nhaudi: Nhậu đi Nhậu đi
:26[1]: 26[1] 26[1]
:huhu: Huhuhu Huhuhu
:sorry[1]: Sorry[1] Sorry[1]
@-) Hypnotized Hypnotized
o-> Hiro Hiro
:17_002: 17 002 17 002
:14[1]: 14[1] 14[1]
:l sao?: L sao? L sao?
:angel[1]: Angel[1] Angel[1]
L-) Loser Loser
$-) Money eyes Money eyes
:read: Read Read
:65: 65 65
:43[1]: 43[1] 43[1]
:-s Worried Worried
~:> Chicken Chicken
:dancer3: Dancer3 Dancer3
:24[1]: 24[1] 24[1]
:mệt qu: Ph mệt w Ph mệt w
:poster_spam[1]: Poster Spam[1] Poster Spam[1]
:-ss Nailbiting Nailbiting
(*) Star Star
:001: 001 001
:13[1]: 13[1] 13[1]
:6[1]: 6[1] 6[1]
I-| Sleepy Sleepy
:sure?: Sure? Sure?
:biphat: Bị phạt Bị phạt
:6: 6 6
:42[1]: 42[1] 42[1]
:-> smug smug
:(|) Monkey Monkey
:votay: Vỗ tay Vỗ tay
:23[1]: 23[1] 23[1]
:bực ri : Hm !!! Hm !!!
:poster_nospam[1]: Poster Nospam[1] Poster Nospam[1]
#-o d'oh d'oh
:-j Oh go on Oh go on
:yu: Yu Yu
:10: 10 10
:hm: Hm Hm
:60[1]: 60[1] 60[1]
:-t Time out ! Time out !
[-o< Praying Praying
:dauhang: Thua gi Thua gi
:52: 52 52
:41[1]: 41[1] 41[1]
8-> Hỏng hỉu g hết Hỏng hỉu g hết
3:-O Cow Cow
:bye: ByeBye ByeBye
:22[1]: 22[1] 22[1]
:-o Hả !? Hả !?
:kiss[1]: Kiss[1] Kiss[1]
:-? Thinking Thinking
^:)^ Not worthy Not worthy
:yahoo: Yahoo Yahoo
:09[1]: 09[1] 09[1]
:59[1]: 59[1] 59[1]
:-h Wve Wve
:-L Frustrated Frustrated
:boyinlove: Con trai đang yu Con trai đang yu
:4: 4 4
:40[1]: 40[1] 40[1]
:đin gi: Đin gi  nha Đin gi nha
:@) Pug Pug
:leuleu: Lu lu Lu lu
:Kh hỉu qu: Kh hỉu qu Kh hỉu qu
:cool: Cool Cool
:eek: EEK! EEK!

Múi giờ là GMT +8. By giờ là 04:35 AM.

Lien he quang cao
Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Cc bi viết, hnh ảnh, nhạc, thương hiệu... c bản quyền thuộc về chủ sở hữu.
Truy cập, sử dụng website ny nghĩa l bạn đ chấp nhận Quy định của Diễn đn !

Diễn đn được ti trợ bởi Binh Duong Information Technology
Nh cung cấp cc Dịch vụ & Giải php Cng Nghệ Thng Tin
Xem tốt nhất ở độ phn giải 1024x768 trn trnh duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now