Đăng k
Quay Lại   Tin Học Bnh Dương > Hỏi / Đáp

Biểu tượng vui
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
8-x Skull Skull
:metwa: Mệt w... ph.. Mệt w... ph..
:07: 07 07
:p hehe.. hehe..
:57[1]: 57[1] 57[1]
=; Tlk to the hand Tlk to the hand
:-?? I don't know I don't know
:khakha: Kh kh kh Kh kh kh
:3: 3 3
:33[1]: 33[1] 33[1]
:xa: Xa Xa
\:d/ Dancing Dancing
:camon: Cm ơn Cm ơn
:19[1]: 19[1] 19[1]
:Ngại qu : Ngại qu Ngại qu
:gunsmilie[1]: Gunsmilie[1] Gunsmilie[1]
<:-P Party Party
*-:) Idea Idea
:girlinlove: Con gi đang yu Con gi đang yu
:05[1]: 05[1] 05[1]
;) Ok chứ? Ok chứ?
:56[1]: 56[1] 56[1]
:-b Nrd Nrd
<):) Cowboy Cowboy
:yeah: YeahYeah YeahYeah
:26: 26 26
:32[1]: 32[1] 32[1]
:hay qu: Hay qu Hay qu
:hum: 25 25
[-X Shame on you Shame on you
:haha: Hhh Hhh
:18[1]: 18[1] 18[1]
:X Đng yu thật Đng yu thật
:fish2[1]: Fish2[1] Fish2[1]
:o) Clown Clown
~o) Coffee Coffee
:girl_leuleu: Con gi chọc qu Con gi chọc qu
:02: 02 02
:D Kekeke.. Kekeke..
:55[1]: 55[1] 55[1]
o-) Angel Angel
:-< Sigh Sigh
(%) Yin yang Yin yang
:25: 25 25
:29[1]: 29[1] 29[1]
:Mc cở qu: Mc cở qu Mc cở qu
:xinchao[1]: Xinchao[1] Xinchao[1]
:)>- Peace sign Peace sign
:bansung: Bắn sng Bắn sng
:17[1]: 17[1] 17[1]
>:D< m ci coi m ci coi
:cheers[1]: Cheers[1] Cheers[1]
[-( Not talking Not talking
(~~) Pumpkin Pumpkin
:friend: Chiến hữa Chiến hữa
:01[1]: 01[1] 01[1]
:o Embarrassment Embarrassment
:54[1]: 54[1] 54[1]
/:) Raised eyebrow Raised eyebrow
o-+ April April
:20: 20 20
:28[1]: 28[1] 28[1]
:hhh..: hhh.. hhh..
:war[1]: War[1] War[1]
:-w Waiting Waiting
b-( Feeling beat up Feeling beat up
:stop: Stop Stop
:16: 16 16
;)) cuoimc cuoimc
:bicycle[1]: Bicycle[1] Bicycle[1]
:-$ Don't tell anyone Don't tell anyone
%%- Good luck Good luck
:enjoy: Enjoy Enjoy
:011: 011 011
:) h.. h..
:4[1]: 4[1] 4[1]
:-| Straight face Straight face
o=> Billy Billy
:19: 19 19
:27[1]: 27[1] 27[1]
:kakaka: Kkk.. Kkk..
:thumbup[1]: Thumbup[1] Thumbup[1]
:^o Liar Liar
:-" whistling whistling
:scenic: Scenic Scenic
:15[1]: 15[1] 15[1]
:( Buồn qu Buồn qu
:banned2[1]: Banned2[1] Banned2[1]
:-& Sick Sick
@};- Rese Rese
:nhaudi: Nhậu đi Nhậu đi
:7: 7 7
:44[1]: 44[1] 44[1]
>:) Devil Devil
o-> Hiro Hiro
:17_002: 17 002 17 002
:26[1]: 26[1] 26[1]
:huhu: Huhuhu Huhuhu
:sorry[1]: Sorry[1] Sorry[1]
@-) Hypnotized Hypnotized
$-) Money eyes Money eyes
:read: Read Read
:14[1]: 14[1] 14[1]
:l sao?: L sao? L sao?
:angel[1]: Angel[1] Angel[1]
L-) Loser Loser
~:> Chicken Chicken
:dancer3: Dancer3 Dancer3
:65: 65 65
:43[1]: 43[1] 43[1]
:-s Worried Worried
(*) Star Star
:001: 001 001
:24[1]: 24[1] 24[1]
:mệt qu: Ph mệt w Ph mệt w
:poster_spam[1]: Poster Spam[1] Poster Spam[1]
:-ss Nailbiting Nailbiting
:sure?: Sure? Sure?
:biphat: Bị phạt Bị phạt
:13[1]: 13[1] 13[1]
:6[1]: 6[1] 6[1]
I-| Sleepy Sleepy
:(|) Monkey Monkey
:votay: Vỗ tay Vỗ tay
:6: 6 6
:42[1]: 42[1] 42[1]
:-> smug smug
:-j Oh go on Oh go on
:yu: Yu Yu
:23[1]: 23[1] 23[1]
:bực ri : Hm !!! Hm !!!
:poster_nospam[1]: Poster Nospam[1] Poster Nospam[1]
#-o d'oh d'oh
[-o< Praying Praying
:dauhang: Thua gi Thua gi
:10: 10 10
:hm: Hm Hm
:60[1]: 60[1] 60[1]
:-t Time out ! Time out !
3:-O Cow Cow
:bye: ByeBye ByeBye
:52: 52 52
:41[1]: 41[1] 41[1]
8-> Hỏng hỉu g hết Hỏng hỉu g hết
^:)^ Not worthy Not worthy
:yahoo: Yahoo Yahoo
:22[1]: 22[1] 22[1]
:-o Hả !? Hả !?
:kiss[1]: Kiss[1] Kiss[1]
:-? Thinking Thinking
:-L Frustrated Frustrated
:boyinlove: Con trai đang yu Con trai đang yu
:09[1]: 09[1] 09[1]
:59[1]: 59[1] 59[1]
:-h Wve Wve
:@) Pug Pug
:leuleu: Lu lu Lu lu
:4: 4 4
:40[1]: 40[1] 40[1]
:đin gi: Đin gi  nha Đin gi nha
:-@ Chatterbox Chatterbox
:victory: Chiến thắng Chiến thắng
:21[1]: 21[1] 21[1]
=(( Thất vọng w Thất vọng w
:happybday[1]: Happybday[1] Happybday[1]
=P~ Drooling Drooling
=:) Bug Bug
:lazy: Lm biếng w Lm biếng w
:08: 08 08
:58[1]: 58[1] 58[1]
:)] O the phone O the phone
%-( Not listening  ! Not listening !
:woe: We we We we
:33: 33 33
:3[1]: 3[1] 3[1]
:hlổ: Hlốo Hlốo
>:/ Bring it on Bring it on
:thanmen: Thn mến Thn mến
:1zhelp[1]: 1zhelp[1] 1zhelp[1]
:muzh: Hun ci n Hun ci n
:gun[1]: Gun[1] Gun[1]
(:| Yawn Yawn
:Kh hỉu qu: Kh hỉu qu Kh hỉu qu
:cool: Cool Cool
:eek: EEK! EEK!

Múi giờ là GMT +8. By giờ là 09:37 PM.

Lien he quang cao
Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Cc bi viết, hnh ảnh, nhạc, thương hiệu... c bản quyền thuộc về chủ sở hữu.
Truy cập, sử dụng website ny nghĩa l bạn đ chấp nhận Quy định của Diễn đn !

Diễn đn được ti trợ bởi Binh Duong Information Technology
Nh cung cấp cc Dịch vụ & Giải php Cng Nghệ Thng Tin
Xem tốt nhất ở độ phn giải 1024x768 trn trnh duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now