Đăng k
Quay Lại   Tin Học Bnh Dương > CỘNG ĐỒNG TIN HỌC BNH DƯƠNG > SCH ĐIỆN TỬ - WEB HAY

Trả lời
 
Cng cụ Chế độ hiển thị
  #1  
Tủi 02-08-19, 05:08 PM
anplawfirm anplawfirm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thnh vin mới
 
Ngày tham gia: Aug 2019
Ś Bài Vít: 1
Gửi lời cảm ơn: 0
Được 0 lời Cảm ơn / 0 bi
Mặc định Lu*t Đất đai: 5 điểm quan trọng nhất cần biết trong năm 2019

Lu*t Đất đai 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ng*y 29/11/2013 v* ch*nh thức có hiệu lực từ ng*y 01/07/2014. Đến nay, đây vẫn l* lu*t gốc điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến quản lý, s* dụng đất đai. Dưới đây, LuatVietnam tổng hợp những nội dung quan trọng nhất của Lu*t Đất đai 2013, liên quan trực tiếp đến mọi người dân.

Thủ tục cấp Giấy chứng nh*n quyền s* dụng đất

Điều kiện cấp Giấy chứng nh*n quyền s* dụng đất

Theo Điều 100, Giấy chứng nh*n quyền s* dụng đất (Sổ đỏ) được cấp cho hộ gia đình, cá nhân đang s* dụng đất ổn định, không có tranh chấp v* có một trong 07 loại giấy tờ như:

– Giấy tờ về quyền được s* dụng đất trước 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện ch*nh sách đất đai của Nh* nước;

– Giấy chứng nh*n quyền s* dụng đất tạm thời được cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa ch*nh trước ng*y 15/10/1993;

– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền s* dụng đất hoặc t*i sản gắn liền với đất;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền s* dụng đất, mua bán nh* ở gắn liền với đất ở trước ng*y 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nh*n l* đã s* dụng trước ng*y 15/10/1993;

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nh* ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nh* ở thuộc sở hữu Nh* nước

– Giấy tờ về quyền s* dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp

– Các loại giấy tờ khác xác l*p trước ng*y 15/10/1993.

Xem thêm: Thủ tục l*m Sổ đỏ 2019 – To*n bộ hướng dẫn mới nhất


Năm 2019, để được cấp Sổ đỏ vẫn phải có 7 loại giấy tờ (Ảnh minh họa)
Trình tự cấp Giấy chứng nh*n quyền s* dụng đất

Hiện nay, thủ tục cấp Sổ đỏ được thực hiện theo Điều 70 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP v* hướng dẫn của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Theo đó:

– Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm Đơn đăng ký; một trong các loại giấy tờ nêu trên; báo cáo kết quả r* soát hiện trạng s* dụng đất; Chứng từ thực hiện nghĩa vụ t*i ch*nh…

– Nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai thuộc UBND cấp huyện;

– Thực hiện các nghĩa vụ t*i ch*nh v* nộp biên lai thuế cho bộ ph*n tiếp nh*n;

– Đến nh*n Giấy chứng nh*n quyền s* dụng đất theo giấy hẹn.

Các trường hợp không được cấp Sổ đỏ

Đây l* nội dung được quy định cụ thể tại Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi h*nh một số điều của Lu*t Đất đai, trong đó đáng chú ý l* các trường hợp như:

– Người thuê, thuê lại đất của người s* dụng đất, trừ khi thuê, thuê lại đất của nh* đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất;

– Người s* dụng đất đủ điều kiện cấp Sổ đỏ nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của Nh* nước;

– Đất được s* dụng v*o mục đ*ch xây các công trình công cộng như đường giao thông, công trình dẫn nước, đường dây truyền tải điện…

Thời hạn s* dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Cũng theo Lu*t Đất đai, thời hạn s* dụng đất bao gồm s* dụng ổn định lâu d*i v* s* dụng đất có thời hạn. Trong đó:

– Đất s* dụng ổn định lâu d*i áp dụng đối với:

+ Đất ở do hộ gia đình, cá nhân s* dụng;

+ Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư s* dụng;

+ Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang s* dụng ổn định;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan…

– Đất s* dụng có thời hạn áp dụng đối với:

+ Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuê: Không quá 50 năm;

+ Đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân để trực tiếp sản xuất nông nghiêp: 50 năm;

+ Đất được giao cho các tổ chức thực hiện các dự án đầu tư: Không quá 50 năm; đối với dự án vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn ch*m: Không quá 70 năm;

+ Đất cho thuê để xây dựng trụ sở l*m việc của tổ chức nước ngo*i có chức năng ngoại giao: Không quá 99 năm…Lu*t Đất đai 2019: Đất để thực hiện dự án có thời hạn 50 năm (Ảnh minh họa)Các trường hợp vi phạm bị Nh* nước thu hồi đất

Tại Lu*t Đất đai mới nhất, các nội dung về thu hồi đất được quy định tại Chương 6. Theo đó, ngo*i các trường hợp Nh* nước thu hồi đất vì mục đ*ch quốc phòng, an ninh v* để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi *ch quốc gia, công cộng… thì Nh* nước còn thu hồi đất trong các trường hợp vi phạm pháp lu*t về đất đai.

Cụ thể, theo Điều 64 của Lu*t, các trường hợp n*y bao gồm:

– S* dụng đất không đúng mục đ*ch đã được Nh* nước giao, cho thuê, công nh*n quyền s* dụng đất v* đã bị x* phạt vi phạm h*nh ch*nh về h*nh vi n*y m* còn tiếp tục vi phạm;

– Người s* dụng đất cố ý hủy hoại đất;

– Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

– Đất không được chuyển nhượng, tặng cho m* nh*n chuyển nhượng, nh*n tặng cho;

– Người s* dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nh* nước v* đã bị x* phạt vi phạm h*nh ch*nh m* không chấp h*nh;

– Đất không được chuyển quyền s* dụng đất m* người s* dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm…

Trong những trường hợp vi phạm quy định về pháp lu*t đất đai nêu trên, tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ không được bồi thường khi Nh* nước thu hồi đất. Đồng thời, nếu không chấp h*nh yêu cầu thu hồi đất, tổ chức, cá nhân sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Mức đền bù giải phóng mặt bằng khi bị thu hồi đất

Theo Điều 75 của Lu*t Đất đai mới nhất, hộ gia đình, cá nhân được đền bù khi Nh* nước thu hồi đất khi có Giấy chứng nh*n quyền s* dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nh*n quyền s* dụng đất.

Đồng thời, hộ gia đình v* cá nhân nêu trên cũng chỉ được đền bù khi Nh* nước thu hồi đất vì mục đ*ch quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi *ch quốc gia, công cộng.

Việc đền bù được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đ*ch s* dụng đất với loại đất thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi.

Trong thời hạn 30 ng*y kể từ ng*y quyết định thu hồi đất của cơ quan nh* nước có thẩm quyền có hiệu lực thi h*nh, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền đền bù cho người có đất thu hồi.

Thủ tục giải quyết tranh chấp về đất đai

Theo Điều 202 của Lu*t Đất đai, trình tự giải quyết tranh chấp về đất đai được quy định như sau:

– Các bên tự hòa giải; nếu không tự hòa giải được thì g*i đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải;

– Chủ tịch UBND xã tổ chức việc hòa giải. Thủ tục hòa giải được thực hiện trong không quá 45 ng*y, kể từ ng*y nh*n được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

– Nếu hòa giải th*nh m* có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người s* dụng đất thì UBND cấp xã g*i biên bản hòa giải đến Phòng T*i nguyên v* Môi trường để công nh*n việc thay đổi ranh giới v* cấp lại Sổ đỏ.

– Nếu hòa giải không th*nh v* trong trường hợp đất đã có Sổ đỏ thì g*i đơn đến Tòa án để giải quyết tranh chấp; Trường hợp không có Sổ đỏ thì chỉ được nộp đơn yêu cầu giải quyết tại UBND cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định về tố tụng dân sự.

– Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi h*nh phải được các bên nghiêm chỉnh chấp h*nh; trường hợp không chấp h*nh sẽ bị cưỡng chế thi h*nh.

Đặc biệt lưu ý, đất đang có tranh chấp thì sẽ không được chuyển nhượng quyền s* dụng.Tranh chấp về đất đai trước tiên phải giải quyết bằng hòa giải (Ảnh minh họa)

Hướng dẫn cách t*nh tiền s* dụng đất

Tiền s* dụng đất được khoản 21 Điều 3 Lu*t Đất đai 2013 định nghĩa l* số tiền m* người s* dụng đất phải trả cho Nh* nước khi Nh* nước giao đất có có thu tiền s* dụng đất, cho phép chuyển mục đ*ch s* dụng đất, công nh*n quyền s* dụng đất.

Cách t*nh tiền s* dụng đất

Theo Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP được s*a đổi bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 135/2016/NĐ-CP, tiền s* dụng đất áp dụng với hộ gia đình, cá nhân được t*nh như sau:

– Trường hợp được giao đất thông qua hình thức đấu giá: Tiền s* dụng đất phải nộp l* số tiền trúng đấu giá;

– Trường hợp được giao đất không qua hình thức đấu giá: Tiền s* dụng đất được t*nh theo công thức:
Tiền s* dụng đất phải nộp=Giá đất t*nh thu tiền s* dụng đất theo mục đ*ch s* dụng đấtxDiện t*ch đất phải nộp tiền s* dụng đấtTiền s* dụng đất được giảm theo quy định (nếu có)Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ v*o tiền s* dụng đất (nếu có)

– Chuyển từ đất nông nghiệp được Nh* nước giao không thu tiền s* dụng đất sang đất ở thì tiền s* dụng đất t*nh bằng bằng mức chênh lệch giữa tiền s* dụng đất t*nh theo giá đất ở với tiền s* dụng đất t*nh theo giá đất nông nghiệp;

– Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng th*a đất có nh* ở thuộc khu dân cư sang l*m đất ở thì tiền s* dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền s* dụng đất t*nh theo giá đất ở với tiền s* dụng đất t*nh theo giá đất nông nghiệp…

Trường hợp được miễn tiền s* dụng đất

Điều 110 của Lu*t Đất đai mới nhất quy định khá cụ thể về các trường hợp được miễn tiền s* dụng đất, trong đó có:

– S* dụng đất v*o mục đ*ch sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa b*n ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp lu*t về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nh* ở thương mại;

– S* dụng đất để thực hiện ch*nh sách nh* ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo;

– S* dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân l* dân tộc thiểu số;

– S* dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công l*p…

Trên đây l* những nội dung quan trọng nhất của Lu*t Đất đai 2018. Đây cũng l* những quy định có liên quan trực tiếp đến hầu hết người s* dụng đất. Hiện tại, LuatVietnam đã c*p nh*t rất đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi h*nh Lu*t Đất đai. Quý khách h*ng vui lòng đăng ký t*i khoản v* s* dụng dịch vụ của LuatVietnam để tra cứu thông tin về các văn bản n*y.
Reply With Quote
Trả lời


Số người đang xem Chủ đề ny : 1 (0 thnh vin v 1 khch)
 
Cng cụ
Chế độ hiển thị

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn khng được php viết chủ đề mới
Bạn khng được php viết trả lời
Bạn khng được php gởi đnh km
Bạn được php chỉnh sửa bi viết

BB code is Ḅt
Smilies đang Ḅt
Mã [IMG] đang Ḅt
Mã HTML đang Tắt

Chuỷn Đ́n Mục


Múi giờ là GMT +8. By giờ là 07:43 PM.

Lien he quang cao
Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Cc bi viết, hnh ảnh, nhạc, thương hiệu... c bản quyền thuộc về chủ sở hữu.
Truy cập, sử dụng website ny nghĩa l bạn đ chấp nhận Quy định của Diễn đn !

Diễn đn được ti trợ bởi Binh Duong Information Technology
Nh cung cấp cc Dịch vụ & Giải php Cng Nghệ Thng Tin
Xem tốt nhất ở độ phn giải 1024x768 trn trnh duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now