Đăng k
Quay Lại   Tin Học Bnh Dương > MUA BN - QUẢNG CO RAO VẶT - TUYỂN DỤNG > RAO VẶT Đ ĐY > MY MC THIẾT BỊ

Trả lời
 
Cng cụ Chế độ hiển thị
  #1  
Tủi 05-12-18, 12:51 PM
saudom saudom vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thnh vin mới
 
Ngày tham gia: Nov 2018
Ś Bài Vít: 3
Gửi lời cảm ơn: 0
Được 0 lời Cảm ơn / 0 bi
Mặc định Bn Sản phẩm Kệ Pallet tri cực rẻ

Hệ thống Gi kệ để Pallet tri l một hệ thống được thiết kế theo kỹ thuật chuyển động băng chuyền trọng lực c độ dốc tạo thnh lực chuyển động của cc pallet về một pha.

Cũng g̀n gíng như Gi Kệ Để Pallet Đi Xuyn cc Gi kệ để Pallet tri của [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] cũng theo nguyn tắc nhập trước xuất trước (First In-First Out) hoặc nhập sau xuất trước (First In-Last Out).

gi kệ tri

Giới thiệu hệ thống gi kệ để Pallet tri

Hệ thống Gi [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] tri (Flow Pallet Rack) theo một hướng (Flow) l một hệ thống được thiết kế theo kỹ thuật chuyển động băng chuyền trọng lực c độ dốc tạo thnh lực chuyển động của cc pallet về một pha. Hệ thống Gi Kệ Để Pallet Tri Pallet Flow Rack thường được sử dụng trong cc kho c số lượng lớn hng ha phải xuất nhập theo hướng nhập trước xuất trước.

Cc pallet tự động nối tiếp nhau bắt buộc tận dụng được cc khoảng trống, hng ha lưu trữ sẽ lun phin cho việc xuất hng. Cc pallet chứa hng sẽ được đặt trn những đường dốc v trược đi trn cc con lăn. lc lấy một pallet ra, pallet tiếp theo sẽ tự động lấp vo khoảng trống với sự bổ sung từ đầu kệ bn kia. Tốc độ pallet được kiểm sot bằng cc thiết bị giảm tốc. Giữa cc đường trượt c thiết kế thanh dẫn hướng để đảm bảo cc kiện hng tri đng hướng v khng va quệt với cc kiện hng trong đường trượt bn cạnh.

gi kệ để Pallet tri

Đặc điểm

+ Giải php lưu trữ dng hệ thống Gi Kệ Để Pallet Tri (Flow Pallet Rack) ny thường được p dụng kho chứa hng với những sản phẩm hng ha cng chủng loại như thực phẩm, linh kiện, cụ thể phụ tngv c tần suất nhập hng phổ biến lần trong ngy.

Được dng đa dạng trong cc kho lạnh bởi v đặc trưng của hệ thống Gi Kệ Để Pallet Tri (Flow Pallet Rack) tận dụng tối đa diện tch v khng gian trong kho. Tăng số lượng cũng như chất lượng hng ha được lưu trữ giữ gn lm lạnh hoặc lm mt.

+ Được dng để gia tăng hiệu quả chọn hng trn nguyn tắc nhập trước xuất trước (FIFO)
C thể thiết kế bố tr được từ 2 pallet tới 20 pallet theo chiều su của hệ thống.
+ Khng yu cầu xe nng hng chuyn dụng.

Xuất nhập hng theo cc danh mục một cch tự động. Xe nng khng phải di chuyển su vo hệ thống.
+ Vốn đầu tư căn bản cao hơn so với cc loại kệ cng loại (như Push Back, Drive in/Thru,)

Hy lin hệ với chng ti qua hotline 0988.663.981 để được tư vấn trực tiếp.
Qu khch c thể tham khảo thm cc sản phẩm Kệ lưu trữ, Cơ kh cng nghiệp, Kệ sắt, [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...]

************************************************** ************************************************** ********
Cng Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Cng Nghiệp 3S

Địa chỉ: Số nh 23, ng 188/3 - Đại Mỗ - Nam Từ Lim - H Nội
Tel: 02463.292.757 - Hotline: 0988.663.981
Email: [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...]
Reply With Quote
  #2  
Tủi 05-12-18, 01:59 PM
rickyson280287 rickyson280287 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Cựu thnh vin
 
Ngày tham gia: Nov 2018
Ś Bài Vít: 127
Gửi lời cảm ơn: 0
Được 0 lời Cảm ơn / 0 bi
Mặc định

Trích:
Nguyn văn bởi saudom View Post
Hệ thống Gi********* kệ để Pallet tr*********i l********* một hệ thống được thiết kế theo kỹ thuật chuyển động băng chuyền trọng lực c********* độ dốc tạo th*********nh lực chuyển động của c*********c pallet về một ph*********a.<br /> <br /> Cũng g*********̀n gi*********́ng như Gi********* Kệ Để Pallet Đi Xuy*********n c*********c Gi********* kệ để Pallet tr*********i của <a href="[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] target="_blank">kệ kho h*********ng</a> cũng theo nguy*********n tắc nhập trước xuất trước (First In-First Out) hoặc nhập sau xuất trước (First In-Last Out).<br /> <img src="[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] border="0" alt="" /><br /> gi********* kệ tr*********i<br /> <br /> Giới thiệu hệ thống gi********* kệ để Pallet tr*********i<br /> <br /> Hệ thống Gi********* <a href="[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] target="_blank">Kệ pallet</a> tr*********i (Flow Pallet Rack) theo một hướng (Flow) l********* một hệ thống được thiết kế theo kỹ thuật chuyển động băng chuyền trọng lực c********* độ dốc tạo th*********nh lực chuyển động của c*********c pallet về một ph*********a. Hệ thống Gi********* Kệ Để Pallet Tr*********i ********* Pallet Flow Rack thường được sử dụng trong c*********c kho c********* số lượng lớn h*********ng h*********a phải xuất nhập theo hướng nhập trước ********* xuất trước.<br /> <br /> C*********c pallet tự động nối tiếp nhau bắt buộc tận dụng được c*********c khoảng trống, h*********ng h*********a lưu trữ sẽ lu*********n phi*********n cho việc xuất h*********ng. C*********c pallet chứa h*********ng sẽ được đặt tr*********n những đường dốc v********* trược đi tr*********n c*********c con lăn. l*********c lấy một pallet ra, pallet tiếp theo sẽ tự động lấp v*********o khoảng trống với sự bổ sung từ đầu kệ b*********n kia. Tốc độ pallet được kiểm so*********t bằng c*********c thiết bị giảm tốc. Giữa c*********c đường trượt c********* thiết kế thanh dẫn hướng để đảm bảo c*********c kiện h*********ng tr*********i đ*********ng hướng v********* kh*********ng va quệt với c*********c kiện h*********ng trong đường trượt b*********n cạnh.<br /> <img src="[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] border="0" alt="" /><br /> gi********* kệ để Pallet tr*********i<br /> <br /> Đặc điểm<br /> <br /> + Giải ph*********p lưu trữ d*********ng hệ thống Gi********* Kệ Để Pallet Tr*********i (Flow Pallet Rack) n*********y thường được *********p dụng kho chứa h*********ng với những sản phẩm h*********ng h*********a c*********ng chủng loại như thực phẩm, linh kiện, cụ thể phụ t*********ng*********v********* c********* tần suất nhập h*********ng phổ biến lần trong ng*********y.<br /> <br /> Được d*********ng đa dạng trong c*********c kho lạnh bởi v********* đặc trưng của hệ thống Gi********* Kệ Để Pallet Tr*********i (Flow Pallet Rack) tận dụng tối đa diện t*********ch v********* kh*********ng gian trong kho. Tăng số lượng cũng như chất lượng h*********ng h*********a được lưu trữ giữ g*********n l*********m lạnh hoặc l*********m m*********t.<br /> <br /> + Được d*********ng để gia tăng hiệu quả chọn h*********ng tr*********n nguy*********n tắc nhập trước xuất trước (FIFO)<br /> C********* thể thiết kế bố tr********* được từ 2 pallet tới 20 pallet theo chiều s*********u của hệ thống.<br /> + Kh*********ng y*********u cầu xe n*********ng h*********ng chuy*********n dụng.<br /> <br /> Xuất nhập h*********ng theo c*********c danh mục một c*********ch tự động. Xe n*********ng kh*********ng phải di chuyển s*********u v*********o hệ thống.<br /> + Vốn đầu tư căn bản cao hơn so với c*********c loại kệ c*********ng loại (như Push Back, Drive in/Thru,*********)<br /> <br /> H*********y li*********n hệ với ch*********ng t*********i qua hotline 0988.663.981 để được tư vấn trực tiếp. <br /> Qu********* kh*********ch c********* thể tham khảo th*********m c*********c sản phẩm Kệ lưu trữ, Cơ kh********* c*********ng nghiệp, Kệ sắt, <a href="[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] target="_blank">Kệ sắt lắp gh*********p</a><br /> <br /> ************************************************** ************************************************** ********<br /> C*********ng Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại C*********ng Nghiệp 3S<br /> <br /> Địa chỉ: Số nh********* 23, ng********* 188/3 - Đại Mỗ - Nam Từ Li*********m - H********* Nội<br /> Tel: 02463.292.757 - Hotline: 0988.663.981<br /> Email: <a href="[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...]
<br /> <br /> Công ty TNHH SX TM DV Đồ Da VR360 chuyên cung cấp [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] k*nh chúc bạn buôn may bán đắt !Hotline / Zalo / Viber: 0989208844
Showroom Trung Tâm: 1352 Trường Sa, P3, Tân Bình
Chi nhánh 2: 5 Ngõ 5 , Láng hạ, Th*nh Công, Ba Đình
Web site [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] : tuidacasau.vn
Reply With Quote
  #3  
Tủi 06-12-18, 01:00 PM
rickyson280287 rickyson280287 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Cựu thnh vin
 
Ngày tham gia: Nov 2018
Ś Bài Vít: 127
Gửi lời cảm ơn: 0
Được 0 lời Cảm ơn / 0 bi
Mặc định

<p>
Trích:
Nguyn văn bởi saudom View Post
Hệ thống Gi********* kệ để Pallet tr*********i l********* một hệ thống được thiết kế theo kỹ thuật chuyển động băng chuyền trọng lực c********* độ dốc tạo th*********nh lực chuyển động của c*********c pallet về một ph*********a.</p> <p> </p> <p>Cũng g*********̀n gi*********́ng như Gi********* Kệ Để Pallet Đi Xuy*********n c*********c Gi********* kệ để Pallet tr*********i của <a href="[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] target="_blank">kệ kho h*********ng</a> cũng theo nguy*********n tắc nhập trước xuất trước (First In-First Out) hoặc nhập sau xuất trước (First In-Last Out).</p> <p><img src="[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] border="0" alt="" /></p> <p>gi********* kệ tr*********i</p> <p> </p> <p>Giới thiệu hệ thống gi********* kệ để Pallet tr*********i</p> <p> </p> <p>Hệ thống Gi********* <a href="[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] target="_blank">Kệ pallet</a> tr*********i (Flow Pallet Rack) theo một hướng (Flow) l********* một hệ thống được thiết kế theo kỹ thuật chuyển động băng chuyền trọng lực c********* độ dốc tạo th*********nh lực chuyển động của c*********c pallet về một ph*********a. Hệ thống Gi********* Kệ Để Pallet Tr*********i ********* Pallet Flow Rack thường được sử dụng trong c*********c kho c********* số lượng lớn h*********ng h*********a phải xuất nhập theo hướng nhập trước ********* xuất trước.</p> <p> </p> <p>C*********c pallet tự động nối tiếp nhau bắt buộc tận dụng được c*********c khoảng trống, h*********ng h*********a lưu trữ sẽ lu*********n phi*********n cho việc xuất h*********ng. C*********c pallet chứa h*********ng sẽ được đặt tr*********n những đường dốc v********* trược đi tr*********n c*********c con lăn. l*********c lấy một pallet ra, pallet tiếp theo sẽ tự động lấp v*********o khoảng trống với sự bổ sung từ đầu kệ b*********n kia. Tốc độ pallet được kiểm so*********t bằng c*********c thiết bị giảm tốc. Giữa c*********c đường trượt c********* thiết kế thanh dẫn hướng để đảm bảo c*********c kiện h*********ng tr*********i đ*********ng hướng v********* kh*********ng va quệt với c*********c kiện h*********ng trong đường trượt b*********n cạnh.</p> <p><img src="[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] border="0" alt="" /></p> <p>gi********* kệ để Pallet tr*********i</p> <p> </p> <p>Đặc điểm</p> <p> </p> <p>+ Giải ph*********p lưu trữ d*********ng hệ thống Gi********* Kệ Để Pallet Tr*********i (Flow Pallet Rack) n*********y thường được *********p dụng kho chứa h*********ng với những sản phẩm h*********ng h*********a c*********ng chủng loại như thực phẩm, linh kiện, cụ thể phụ t*********ng*********v********* c********* tần suất nhập h*********ng phổ biến lần trong ng*********y.</p> <p> </p> <p>Được d*********ng đa dạng trong c*********c kho lạnh bởi v********* đặc trưng của hệ thống Gi********* Kệ Để Pallet Tr*********i (Flow Pallet Rack) tận dụng tối đa diện t*********ch v********* kh*********ng gian trong kho. Tăng số lượng cũng như chất lượng h*********ng h*********a được lưu trữ giữ g*********n l*********m lạnh hoặc l*********m m*********t.</p> <p> </p> <p>+ Được d*********ng để gia tăng hiệu quả chọn h*********ng tr*********n nguy*********n tắc nhập trước xuất trước (FIFO)</p> <p>C********* thể thiết kế bố tr********* được từ 2 pallet tới 20 pallet theo chiều s*********u của hệ thống.</p> <p>+ Kh*********ng y*********u cầu xe n*********ng h*********ng chuy*********n dụng.</p> <p> </p> <p>Xuất nhập h*********ng theo c*********c danh mục một c*********ch tự động. Xe n*********ng kh*********ng phải di chuyển s*********u v*********o hệ thống.</p> <p>+ Vốn đầu tư căn bản cao hơn so với c*********c loại kệ c*********ng loại (như Push Back, Drive in/Thru,*********)</p> <p> </p> <p>H*********y li*********n hệ với ch*********ng t*********i qua hotline 0988.663.981 để được tư vấn trực tiếp. </p> <p>Qu********* kh*********ch c********* thể tham khảo th*********m c*********c sản phẩm Kệ lưu trữ, Cơ kh********* c*********ng nghiệp, Kệ sắt, <a href="[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] target="_blank">Kệ sắt lắp gh*********p</a></p> <p> </p> <p>***************************************** ************************************************** *****************</p> <p>C*********ng Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại C*********ng Nghiệp 3S</p> <p> </p> <p>Địa chỉ: Số nh********* 23, ng********* 188/3 - Đại Mỗ - Nam Từ Li*********m - H********* Nội</p> <p>Tel: 02463.292.757 - Hotline: 0988.663.981</p> <p> Email: <a href="[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...]
</p> <p> </p> Công ty [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] Cao Đông Thịnh chúc c*a h*ng của bạn l*m việc th*nh công v* đừng quên ủng hộ dịch vụ mình nhéĐịa chỉ: ĐT747 Hội Nghĩa Tân Uyên Bình Dương
Hotline: 0934 213 913 - 0961 207 749
Wedsite [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] : caodongthinh.com
Reply With Quote
  #4  
Tủi 06-12-18, 01:01 PM
rickyson280287 rickyson280287 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Cựu thnh vin
 
Ngày tham gia: Nov 2018
Ś Bài Vít: 127
Gửi lời cảm ơn: 0
Được 0 lời Cảm ơn / 0 bi
Mặc định

Trích:
Nguyn văn bởi saudom View Post
Hệ thống Gi********* kệ để Pallet tr*********i l********* một hệ thống được thiết kế theo kỹ thuật chuyển động băng chuyền trọng lực c********* độ dốc tạo th*********nh lực chuyển động của c*********c pallet về một ph*********a. Cũng g*********̀n gi*********́ng như Gi********* Kệ Để Pallet Đi Xuy*********n c*********c Gi********* kệ để Pallet tr*********i của [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] cũng theo nguy*********n tắc nhập trước xuất trước (First In-First Out) hoặc nhập sau xuất trước (First In-Last Out). gi********* kệ tr*********i Giới thiệu hệ thống gi********* kệ để Pallet tr*********i Hệ thống Gi********* [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] tr*********i (Flow Pallet Rack) theo một hướng (Flow) l********* một hệ thống được thiết kế theo kỹ thuật chuyển động băng chuyền trọng lực c********* độ dốc tạo th*********nh lực chuyển động của c*********c pallet về một ph*********a. Hệ thống Gi********* Kệ Để Pallet Tr*********i ********* Pallet Flow Rack thường được sử dụng trong c*********c kho c********* số lượng lớn h*********ng h*********a phải xuất nhập theo hướng nhập trước ********* xuất trước. C*********c pallet tự động nối tiếp nhau bắt buộc tận dụng được c*********c khoảng trống, h*********ng h*********a lưu trữ sẽ lu*********n phi*********n cho việc xuất h*********ng. C*********c pallet chứa h*********ng sẽ được đặt tr*********n những đường dốc v********* trược đi tr*********n c*********c con lăn. l*********c lấy một pallet ra, pallet tiếp theo sẽ tự động lấp v*********o khoảng trống với sự bổ sung từ đầu kệ b*********n kia. Tốc độ pallet được kiểm so*********t bằng c*********c thiết bị giảm tốc. Giữa c*********c đường trượt c********* thiết kế thanh dẫn hướng để đảm bảo c*********c kiện h*********ng tr*********i đ*********ng hướng v********* kh*********ng va quệt với c*********c kiện h*********ng trong đường trượt b*********n cạnh. gi********* kệ để Pallet tr*********i Đặc điểm + Giải ph*********p lưu trữ d*********ng hệ thống Gi********* Kệ Để Pallet Tr*********i (Flow Pallet Rack) n*********y thường được *********p dụng kho chứa h*********ng với những sản phẩm h*********ng h*********a c*********ng chủng loại như thực phẩm, linh kiện, cụ thể phụ t*********ng*********v********* c********* tần suất nhập h*********ng phổ biến lần trong ng*********y. Được d*********ng đa dạng trong c*********c kho lạnh bởi v********* đặc trưng của hệ thống Gi********* Kệ Để Pallet Tr*********i (Flow Pallet Rack) tận dụng tối đa diện t*********ch v********* kh*********ng gian trong kho. Tăng số lượng cũng như chất lượng h*********ng h*********a được lưu trữ giữ g*********n l*********m lạnh hoặc l*********m m*********t. + Được d*********ng để gia tăng hiệu quả chọn h*********ng tr*********n nguy*********n tắc nhập trước xuất trước (FIFO) C********* thể thiết kế bố tr********* được từ 2 pallet tới 20 pallet theo chiều s*********u của hệ thống. + Kh*********ng y*********u cầu xe n*********ng h*********ng chuy*********n dụng. Xuất nhập h*********ng theo c*********c danh mục một c*********ch tự động. Xe n*********ng kh*********ng phải di chuyển s*********u v*********o hệ thống. + Vốn đầu tư căn bản cao hơn so với c*********c loại kệ c*********ng loại (như Push Back, Drive in/Thru,*********) H*********y li*********n hệ với ch*********ng t*********i qua hotline 0988.663.981 để được tư vấn trực tiếp. Qu********* kh*********ch c********* thể tham khảo th*********m c*********c sản phẩm Kệ lưu trữ, Cơ kh********* c*********ng nghiệp, Kệ sắt, [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] ************************************************** ************************************************** ******** C*********ng Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại C*********ng Nghiệp 3S Địa chỉ: Số nh********* 23, ng********* 188/3 - Đại Mỗ - Nam Từ Li*********m - H********* Nội Tel: 02463.292.757 - Hotline: 0988.663.981 Email: [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...]
Công ty [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] Cao Đông Thịnh chúc dịch vụ của bạn đông khách v* nhớ ủng hộ cty mình nhéĐịa chỉ: ĐT747 Hội Nghĩa Tân Uyên Bình Dương
Hotline: 0934 213 913 - 0961 207 749
Wedsite [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] : caodongthinh.com
Reply With Quote
Trả lời


Số người đang xem Chủ đề ny : 1 (0 thnh vin v 1 khch)
 
Cng cụ
Chế độ hiển thị

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn khng được php viết chủ đề mới
Bạn khng được php viết trả lời
Bạn khng được php gởi đnh km
Bạn được php chỉnh sửa bi viết

BB code is Ḅt
Smilies đang Ḅt
Mã [IMG] đang Ḅt
Mã HTML đang Tắt

Chuỷn Đ́n Mục


Múi giờ là GMT +8. By giờ là 08:43 AM.

Lien he quang cao
Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Cc bi viết, hnh ảnh, nhạc, thương hiệu... c bản quyền thuộc về chủ sở hữu.
Truy cập, sử dụng website ny nghĩa l bạn đ chấp nhận Quy định của Diễn đn !

Diễn đn được ti trợ bởi Binh Duong Information Technology
Nh cung cấp cc Dịch vụ & Giải php Cng Nghệ Thng Tin
Xem tốt nhất ở độ phn giải 1024x768 trn trnh duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now