Đăng k
Quay Lại   Tin Học Bnh Dương > MUA BN - QUẢNG CO RAO VẶT - TUYỂN DỤNG > RAO VẶT Đ ĐY > T - XE MY

Trả lời
 
Cng cụ Chế độ hiển thị
  #1  
Tủi 06-12-18, 05:32 PM
phutungotogroup phutungotogroup vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thnh vin mới
 
Ngày tham gia: Nov 2018
Ś Bài Vít: 4
Gửi lời cảm ơn: 0
Được 0 lời Cảm ơn / 0 bi
Mặc định Ủng hộ khng gian đỗ xe theo hướng gc 90 độ

Peterman với Solesbee đều thừa nhận rằng việc sao lưu vo một chỗ đậu xe lun dễ dng ni hơn l gy. Người li xe mới hoặc thiếu kinh nghiệm c thể cảm gic khng thoải mi khi cố gắng thương lượng một khng gian chnh. Phần cn lại của bn ti chỉ đơn giản l cảm gic lo u (hoặc nghe tiếng ci ku vang) từ giao thng khi n chồng chất trong qu trnh, v sự ủng hộ c thể mất thm vi giy so v ko trước chắn bn trước.


Đ l yếu tố v sao Peterman đề nghị cc ti xế tm kiếm một vi chỗ m khng gian pha trước của bạn cũng mở để bạn rất c thể vượt qua.

"L một kiến ​​trc sư, chu đang cố gắng thiết kế cho sự an ton của người đi bộ", c ni. &Quot;Ko qua l an ton hơn cho họ v dễ hơn cho người li xe."

trường hợp Peterman v Solesbee khng đồng l biện php thiết kế tốt đặc biệt chỗ đậu xe để khuyến khch người li xe quay lần nữa.

Peterman ủng hộ khng gian đỗ xe theo hướng gc 90 độ; nghĩ về hnh chữ nhật giống như hnh chữ nhật được thấy tại rất nhiều trung tm mua sắm v kh nhiều nh kho v nh để xe lớn khc. Đ l một phần bởi v họ dễ dng hơn để ko qua hơn một số điểm gc. Song đ cũng l v c ấy ni rằng cc điểm gc đơn giản l qu kh đối với nhiều người li xe để cố gắng quay lần nữa.

Solesbee, tuy nhin, quầy m gc điểm l con đường để đi cho đường phố cng bi đậu xe rất nhiều, bởi v họ c hiệu quả hơn với chứa rất nhiều xe hơn, ngay cả khi họ l kh khăn hơn để quay lại vo.

"C rất nhiều cng việc thực sự tuyệt vời v bảng chỉ dẫn, cho mọi người thấy rằng bạn phải nn quay trở lại khng gian ny", c ni. Tuy vậy, những người thuyết phục để quay trở lại rằng thang ln sẽ mất một thời điểm. Điều đ nhất đng như điện thoại thng minh, bảng thng minh v một vi tiến bộ cng nghệ khc ở xe t cạnh tranh cho thời gian với sự quan tm của người li xe.

"Sao lưu vo một khng gian tại một l lớn l khng trực quan đối với hầu hết ton thể người trong thời gian ny", Solesbee ni. &Quot;Chng em khng trở thnh trnh điều khiển tồi tệ hơn, cửa hng mnh chỉ lưu t qu hơn."
Reply With Quote
  #2  
Tủi 07-12-18, 02:19 PM
rickyson280287 rickyson280287 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Cựu thnh vin
 
Ngày tham gia: Nov 2018
Ś Bài Vít: 127
Gửi lời cảm ơn: 0
Được 0 lời Cảm ơn / 0 bi
Mặc định

Trích:
Nguyn văn bởi phutungotogroup View Post
Peterman với Solesbee đều thừa nhận rằng việc sao lưu v*********o một chỗ đậu xe lu*********n dễ d*********ng n*********i hơn l********* g*********y. Người l*********i xe mới hoặc thiếu kinh nghiệm c********* thể cảm gi*********c kh*********ng thoải m*********i khi cố gắng thương lượng một kh*********ng gian ch*********nh. Phần c*********n lại của b*********n t*********i chỉ đơn giản l********* cảm gi*********c lo *********u (hoặc nghe tiếng c*********i k*********u vang) từ giao th*********ng khi n********* chồng chất trong qu********* tr*********nh, v********* sự ủng hộ c********* thể mất th*********m v*********i gi*********y so v********* k*********o trước chắn b*********n trước. Đ********* l********* yếu tố v********* sao Peterman đề nghị c*********c t*********i xế t*********m kiếm một v*********i chỗ m********* kh*********ng gian ph*********a trước của bạn cũng mở để bạn rất c********* thể vượt qua. "L********* một kiến ​​tr*********c sư, ch*********u đang cố gắng thiết kế cho sự an to*********n của người đi bộ", c********* n*********i. &Quot;K*********o qua l********* an to*********n hơn cho họ v********* dễ hơn cho người l*********i xe." trường hợp Peterman v********* Solesbee kh*********ng đồng ********* l********* biện ph*********p thiết kế tốt đặc biệt chỗ đậu xe để khuyến kh*********ch người l*********i xe quay lần nữa. Peterman ủng hộ kh*********ng gian đỗ xe theo hướng g*********c 90 độ; nghĩ về h*********nh chữ nhật giống như h*********nh chữ nhật được thấy tại rất nhiều trung t*********m mua sắm v********* kh********* nhiều nh********* kho v********* nh********* để xe lớn kh*********c. Đ********* l********* một phần bởi v********* họ dễ d*********ng hơn để k*********o qua hơn một số điểm g*********c. Song đ********* cũng l********* v********* c********* ấy n*********i rằng c*********c điểm g*********c đơn giản l********* qu********* kh********* đối với nhiều người l*********i xe để cố gắng quay lần nữa. Solesbee, tuy nhi*********n, quầy m********* g*********c điểm l********* con đường để đi cho đường phố c*********ng b*********i đậu xe rất nhiều, bởi v********* họ c********* hiệu quả hơn với chứa rất nhiều xe hơn, ngay cả khi họ l********* kh********* khăn hơn để quay lại v*********o. "C********* rất nhiều c*********ng việc thực sự tuyệt vời v********* bảng chỉ dẫn, cho mọi người thấy rằng bạn phải n*********n quay trở lại kh*********ng gian n*********y", c********* n*********i. Tuy vậy, những người thuyết phục để quay trở lại rằng thang l*********n sẽ mất một thời điểm. Điều đ********* nhất đ*********ng như điện thoại th*********ng minh, bảng th*********ng minh v********* một v*********i tiến bộ c*********ng nghệ kh*********c ở xe ********* t********* cạnh tranh cho thời gian với sự quan t*********m của người l*********i xe. "Sao lưu v*********o một kh*********ng gian tại một l********* lớn l********* kh*********ng trực quan đối với hầu hết to*********n thể người trong thời gian n*********y", Solesbee n*********i. &Quot;Ch*********ng em kh*********ng trở th*********nh tr*********nh điều khiển tồi tệ hơn, cửa h*********ng m*********nh chỉ lưu ********* *********t qu********* hơn."
[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] Cao Huy Ho*ng chuyên phục vụ [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] chúc công ty của các bạn l*m việc th*nh công v* nhớ ủng hộ công ty mình nha

dịch vụ in ấn giá rẻ CAO HUY HOÀNG rất hân hạnh được phục vụ quý khách thân thương :

Địa chỉ: 5/2 Nguyễn C*u Đ*m, Phường Tân Sơn Nhì, Qu*n Tân Phú, TP. Hồ Ch* Minh
Điện thoại: 0906 944 359 - 0976 271 035
Web site: caohuyhoang.com
Reply With Quote
Trả lời


Số người đang xem Chủ đề ny : 1 (0 thnh vin v 1 khch)
 
Cng cụ
Chế độ hiển thị

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn khng được php viết chủ đề mới
Bạn khng được php viết trả lời
Bạn khng được php gởi đnh km
Bạn được php chỉnh sửa bi viết

BB code is Ḅt
Smilies đang Ḅt
Mã [IMG] đang Ḅt
Mã HTML đang Tắt

Chuỷn Đ́n Mục


Múi giờ là GMT +8. By giờ là 09:26 AM.

Lien he quang cao
Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Cc bi viết, hnh ảnh, nhạc, thương hiệu... c bản quyền thuộc về chủ sở hữu.
Truy cập, sử dụng website ny nghĩa l bạn đ chấp nhận Quy định của Diễn đn !

Diễn đn được ti trợ bởi Binh Duong Information Technology
Nh cung cấp cc Dịch vụ & Giải php Cng Nghệ Thng Tin
Xem tốt nhất ở độ phn giải 1024x768 trn trnh duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now