Đăng k
Quay Lại   Tin Học Bnh Dương > CỘNG ĐỒNG TIN HỌC BNH DƯƠNG > MẠNG MY TNH (NETWORK) > MẠNG KHNG DY (WIRELESS)

Trả lời
 
Cng cụ Chế độ hiển thị
  #1  
Tủi 05-10-09, 08:42 PM
skynet's Avatar
skynet skynet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Cựu thnh vin
 
Ngày tham gia: Jul 2007
Ś Bài Vít: 765
Gửi lời cảm ơn: 6
Được 23 lời Cảm ơn / 16 bi
Mặc định Hướng dẫn sử dụng FreeRADIUS để thẩm định Wi-Fi Phần 1

Cc mạng khng dy cho cc doanh nghiệp, d lớn hay nhỏ, lun phải được bảo vệ bằng chế độ enterprise của Wi-Fi Protected Access (WPA hoặc WPA2). Đy l chế độ cung cấp khả năng m ha mạnh hơn để bảo vệ mạng của bạn chống lại cc tấn cng Wi-Fi. N cũng c thể ẩn cc kha m ha đối với người dng của bạn, chnh v vậy người dng sẽ kh khăn hơn trong việc thỏa hiệp, khng giống như chế độ (PSK) (personal hoặc pre-shared key) của WPA hoặc WPA2, chế độ phn phối cc kha m ha dễ bị tấn cng, v người dng c thể tiết lộ cc kha của họ cho cc chương trnh m độc mặc d khng chủ tm.
Mặc d vậy phin bản enterprise lại yu cầu bạn sử dụng một my chủ RADIUS. My chủ ny sẽ gip người dng tự thẩm định họ để c thể truy cập vo mạng. Thay v phải nhập vo kha m ha, người dng đăng nhập vo mạng bằng username v password. Cc kha thực sẽ được trao đổi m người dng khng hề biết v kha của người dng l khc nhau cũng như được cập nhật thường xuyn.
Chng ta c thể sử dụng my chủ FreeRADIUS lm my chủ thẩm định, đy l một dự n m nguồn mở, được pht triển trong GNU General Public License Version 2 (GPLv2). N quả thực l một my chủ RADIUS đ được sử dụng rộng khắp trn ton thế giới. Ngoi việc thực hiện thẩm định 802.1X/PEAP, thẩm định m chng ta sẽ thiết lập, my chủ ny cn hỗ trợ nhiều kiểu thẩm định khc đối với một loạt kiểu mạng khc nhau. N cũng c khả năng tự động chuyển đổi dự phng, cn bằng tải v hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu backend.
Trước tin bạn cần ci đặt một phn phối Linux. Hướng dẫn ny được dựa trn hệ điều hnh CentOS, một hệ điều hnh m nguồn mở miễn ph. Bn cạnh đ cc hệ điều hnh Mac OS X v Windows cũng được hỗ trợ, cũng như cc phn phối Linux.
Mẹo: Nếu khng thực hiện một ci đặt mới mặc định của CentOS 5.3, bạn cần bảo đảm đ ci đặt gi OpenSSL trước khi thực hiện.
Bạn c thể ci đặt FreeRADIUS trn bất cứ PC cũ no. Chỉ cần bảo đảm rằng my tnh FreeRADIUS c một kết nối chạy dy với mạng. Thm vo đ cũng bảo đảm rằng n c một địa chỉ IP tĩnh chứ khng phải l một địa chỉ động. Gn địa chỉ ny cho adapter mạng trong CentOS hoặc dự trữ một địa chỉ khc thng qua cc thiết lập DHCP của router.
Lưu : Hướng dẫn ci đặt được dựa tn phin bản 5.3 của hệ điều hnh CentOS v phin bản FreeRADIUS 2.1.6. Lc ny cc gi phần mềm FreeRADIUS hiện hnh khng được cung cấp thng qua địa chỉ lưu trữ CentOS thng thường m chỉ c cc gi phần mềm phin bản cũ 1.x.x. Chnh v vậy chng ta sẽ sử dụng một location của nhm thứ ba. Mặc d vậy sau ny bạn vẫn c thể ci đặt phin bản hiện hnh (2.x.x) của FreeRADIUS bằng cch sử dụng cc gi phần mềm thng qua Package Manager hoặc một cch no đ.
 1. Sử dụng CentOS, download file [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] v lưu n vo desktop.
 2. Mở một Terminal v đnh "su", nhập vo mật khẩu gốc của bạn. Sau đ đnh "cp /home/yourusername/Desktop/freeradius2.repo /etc/yum.repos.d".
 3. Tiếp tục đnh "yum install freeradius2", v khi được nhắc nhở, nhập "y" để bắt đầu qu trnh ci đặt.
 4. Nếu cần đến cc dependency, hy chọn để ci đặt chng.
Mẹo: Nếu bạn gặp lỗi "Package is not signed", hy đnh "gedit" v sử dụng trnh soạn thảo văn bản (text editor) để thay đổi "gpgcheck=1" thnh "gpgcheck=0" trong file /etc/yum.conf, sau đ lưu v đng trnh soạn thảo văn bản. Sau khi ci đặt hon tất, đảo ngược cc thiết lập ny. Hy đnh vo dng ci đặt lần nữa trong cửa sổ terminal đang tồn tại.
Bạn c thể ci đặt cc gi phần mềm FreeRADIUS bổ sung, chẳng hạn như gi phần mềm hỗ trợ cho cơ sở dữ liệu backend. Để thấy được danh sch cc gi, hy đnh "yum info freeradius2*". Trong hướng dẫn ny, chng ti chỉ sử dụng MySQL, v vậy chng ti ci đặt n bằng cu lệnh "yum install freeradius2-mysql". Tiếp đến, chọn ci đặt cc dependency bằng cch đnh y.

Khởi động cấu hnh file
Nếu bạn chưa lm việc với cc my chủ Unix/Linux hoặc cc ứng dụng dng lệnh th FreeRADIUS c thể kh kh hiểu đối với bạn lc ny. Mặc d c một vi tiện ch GUI c sẵn nhưng n thường được cấu hnh thng qua cc file văn bản cấu hnh.
Việc ci đặt FreeRADIUS rất đơn giản. Cc file cấu hnh mặc định được cấu hnh trước để chạy hầu hết cc giao thức thẩm định m khng cần nhiều hay bất cứ thay đổi no.
Khng thay đổi hoặc xa cc thiết lập m bạn khng hiểu những g về n v những g n thực hiện. Một lỗi đơn giản c thể ph hỏng cấu hnh v c thể tốn nhiều thời gian để khắc phục sự cố. Nếu bạn c bất cứ thay đổi no bn ngoi hướng dẫn ny, hy thực hiện từng bước một. Thay đổi một thiết lập hoặc một phần chứa cc thiết lập, sau đ test xem điều g đ xảy ra với thay đổi của bạn.
Tạo cc chứng chỉ tự k cho PEAP
Mặc d cc chứng chỉ SSL được yu cầu cho PEAP nhưng TLS hiện được tạo một cch tự động bởi FreeRADIUS, v vậy bạn vẫn phải ty chỉnh cc thuộc tnh nhận dạng v mật khẩu. Thực hiện điều ny trước khi chạy my chủ lần đầu v đy l cch thực hiện những thay đổi.
 1. Mở một terminal, đnh "su" cho root mode, v chạy "gedit" để mở trnh soạn thảo văn bản. Sau đ mở cc file ca, client v server cnf từ /etc/raddb/certs. Trong mỗi một file cấu hnh, hy chỉnh sửa như sau:
  • Thay đổi "default_days" trong phần CA Default thnh con số lớn hơn một năm, v vậy bạn khng phải tạo v nng cấp chứng chỉ ngay.
  • Thay đổi "input_password" v "output_password" trong phần Req để cc chứng chỉ được bảo vệ thay cho mật khẩu mặc định.
  • Thay đổi 6 gi trị cho cc trường nhận dạng trong cc phần Certificate Authority, Client v Server.
 2. Lưu cc file nhưng khng đng trnh soạn thảo lc ny.
 3. Bạn cần nng cấp mật khẩu trong file etc/raddb/eap.conf bằng cch thay đổi gi trị "private_key_password" trong phần TLS.
 4. Lưu file v đng trnh soạn thảo.
Trong root terminal đang tồn tại, đnh "/usr/sbin/radiusd -X". Lệnh ny sẽ tạo cc chứng chỉ tự k của bạn v bắt đầu my chủ trong chế độ gỡ rối để bạn c thể thấy những g đang xảy ra. Nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch th bạn sẽ thấy dng chữ "Ready to process requests" cuối cng.
Mặc d my chủ hiện đ được ci đặt v c thể chạy, nhưng cc phần tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cch cấu hnh một vi thiết lập khc trước khi sẵn sng thẩm định người dng Wi-Fi của bạn.
Ci đặt cc thiết lập EAP
C nhiều kiểu EAP, v vậy bạn phải chỉ định kiểu no mnh muốn sử dụng. Trong hướng dẫn ny chng ta sẽ thảo luận về việc sử dụng PEAP, đy l một kiểu EAP khng yu cầu bạn tạo cc chứng chỉ bảo mật cho mỗi người dng. Họ kết nối v mạng bằng cch sử dụng username v password của họ.
Khi bạn sẵn sng, hy tạo một thay đổi nhỏ đối với file cấu hnh EAP:
 1. Mở Terminal, đnh "su" cho root mode, v chạy "gedit" để mở Text Editor. Sau đ mở etc/raddb/eap.conf.
 2. Trong phần đầu tin của phần EAP, thay đổi "default_eap_type" từ "md5" thnh "peap".
 3. Lưu v đng file, tuy nhin vẫn để mở Text Editor.
Tạo ti khoản người dng
Tiếp đến bạn cần tạo cc username v password m người dng sẽ nhập vo khi kết nối đến mạng Wi-Fi. Đầu tin chng ta sẽ tạo một ti khoản người dng trong file cấu hnh để test my chủ. Sau đ chng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu thng tin người dng, đy l một giải php tuyệt vời nếu bạn c nhiều người dng hoặc cần thay đổi cc thng tin về mật khẩu của họ một cch thường xuyn.
Trong trnh soạn thảo văn bản root đang tồn tại, mở etc/raddb/users. Sau đ đnh vo username, nhấn Tab v đnh Cleartext-Password := "thepassword".
Đy l một v dụ:
egeier Cleartext-Password := "pass123"
Lưu v đng file, tuy nhin vẫn để mở trnh soạn thảo.
Nhập vo cc thng tin chi tiết của AP (client)
Lc ny bạn phải nhập vo địa chỉ IP v b mật đ chia sẻ (mật khẩu) của tối thiểu một AP khng dy, thứ được gọi l client đối với FreeRADIUS. Tiếp đến bạn c thể lưu trữ cc thng tin chi tiết của client trong một cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như MySQL. Mặc d vậy nếu bạn đang lm việc trong một mạng nhỏ, th bạn c thể dễ dng sử dụng phương php file văn bản.
Trn một trnh soạn thảo văn bản root đang tồn tại, mở etc/raddb/clients.conf v nhập vo cc thng tin chi tiết ở đu đ cho mỗi một AP theo v dụ dưới đy:
client 192.168.0.1 {
secret = testing123
shortname = private-network-1
}

Thay đổi địa chỉ IP, nhập vo b mật duy nhất cho mỗi AP v c thể nhập cả tn m tả. Sau đ khng qun lưu file khi bạn đ thực hiện xong cc thay đổi.

Văn Linh (Theo Wi-Fiplanet)
Reply With Quote
  #2  
Tủi 05-10-09, 08:45 PM
skynet's Avatar
skynet skynet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Cựu thnh vin
 
Ngày tham gia: Jul 2007
Ś Bài Vít: 765
Gửi lời cảm ơn: 6
Được 23 lời Cảm ơn / 16 bi
Mặc định Hướng dẫn sử dụng FreeRADIUS để thẩm định Wi-Fi Phần 2

Trong phần một của loạt bi ny chng ti đ giới thiệu cho cc bạn cch ci đặt FreeRADIUS để thực hiện thẩm định 802.1 X/PEAP, với mục đch để chạy m ha WPA hoặc WPA2 Enterprise trn mạng Wi-Fi.

Chng ta đ load một PC với hệ điều hnh CentOS 5.3 v đ ci đặt FreeRADIUS phin bản 2.1.6. Thm vo đ chng ta đ tạo một số ti khoản người dng v đ nhập vo một số thng tin chi tiết của AP.

Trong phần hai ny, chng ti sẽ giới thiệu cho cc bạn cch mở tường lửa CentOS v cấu hnh cc điểm truy cập (AP). Sau đ sẽ l phn phối file CA đến tất cả cc my tnh v cấu hnh chng với cc thiết lập thẩm định v m ha. Cuối cng l thiết lập SQL để bạn c thể lưu trữ cc thng tin AP v thng tin người dng trong một cơ sở dữ liệu thay v cc file văn bản.

Mở tường lửa
CentOS c tường lửa đnh km được kch hoạt một cch mặc định. Để lưu lượng RADIUS đến được FreeRADIUS, bạn phải mở cc cổng m n sử dụng. Kch System > Administration > Security Level and Firewall. Sau đ kch mũi tn để mở rộng phần Other Ports. Thm cc cổng UDP 1812 v 1813 sau đ kch Apply.

Khởi động lại my chủ để load cc thiết lập mới
Nếu bạn thực hiện những thay đổi về cấu hnh trong khi FreeRADIUS đang hoạt động, khi đ bạn phải khởi động lại my chủ để những thay đổi của bạn c hiệu lực. Để stop my chủ, hy vo cửa sổ terminal v nhấn Ctrl + C. Sau đ đnh '/usr/sbin/radiusd -X' lần nữa (hoặc nhấn phm mũi tn hướng ln) để bắt đầu qu trnh khởi động lại. Nếu bạn đang mở một cửa sổ terminal mới, bạn phải đnh 'su' trước để chạy ở chế độ root.

Lc ny my chủ sẽ chạy v chuẩn bị chấp nhận cc yu cầu thẩm định từ pha người dng Wi-Fi.

Khi mạng m ha của bạn hoạt động, bạn c thể bỏ qua 'X' để bắt đầu FreeRADIUS m khng cần việc gỡ rối. My chủ sẽ lm việc trong chế độ background v bạn c thể tham chiếu đến cc file bản ghi v việc giải thch dữ liệu.

Cấu hnh cc AP
Đy cũng l lc bạn c thể cấu hnh cc AP. Sau khi thiết lập chng để sử dụng m ha WPA (TKIP) hay WPA2 (AES) Enterprise, bạn phải nhập vo cc thiết lập RADIUS. Những thiết lập ny bao gồm địa chỉ IP của my FreeRADIUS, cổng (1812), v những b mật m bạn đ định nghĩa cho AP no đ. Hầu hết cc AP đều hỗ trợ việc giải thch để lưu cc thng tin session. Nếu bạn cần giải thch, bạn phải nhập vo cc thng tin chi tiết tương tự của my chủ với cổng 1813.

Ci đặt file CA trn tất cả cc my tnh
Mặc d giao thức thẩm định PEAP khng yu cầu cc chứng chỉ my khch, tuy nhin bạn vẫn phải ci đặt một chứng chỉ cho Certificate Authority (CA) trn mỗi một my tnh. Điều ny l v chng ta sẽ sử dụng chứng chỉ tự k cho my chủ thay cho việc mua một chứng chỉ đ k từ một CA m Windows c thể nhận diện, chẳng hạn như VeriSign hoặc GoDaddy.

Bạn cần copy file etc/raddb/certs/ca.dervo tất cả cc my tnh. Bạn c thể copy n vo ổ USB v thực hiện paste vo mỗi một my tnh. Để copy, bạn hy mở một terminal mới v đnh "su" để vo chế độ root, hoặc sử dụng một chế độ đang tồn tại no đ, v chạy một lệnh copy, chẳng hạn như "cp /etc/raddb/certs/ca.der /newlocation/certs".

Mẹo: Để tm ra đường dẫn đến thiết bị, chẳng hạn như USB, kch Places > Computer, mở thiết bị v kch chuột phải vo bất cứ file no trn thiết bị đ, sau đ chọn Properties v copy lấy gi trị Location.

Lc ny, trn mỗi my tnh Windows, kch chuột phải vo file chứng chỉ v chọn Install Certificate. Sau đ đặt n vo kho lưu trữ Trusted Root Certification Authorities. Trn hộp thoại xc nhận, chọn Yes để ci đặt.

Cấu hnh cc my tnh với cc thiết lập thẩm định v m ha
Trn cc mạng WEP v WPA/WPA2-personal, bạn chỉ chọn mạng v sẽ được nhắc nhở về key. Mặc d việc kết nối đến cc mạng m ha doanh nghiệp gặp nhiều phức tạp trong việc cấu hnh hơn nhưng khi đ cấu hnh, bạn c thể kết nối một cch đơn giản với mạng bằng cch nhập vo username v password, thậm ch bạn c thể lưu những thng tin ny để khng phải nhập n nhiều lần.

Nếu chưa c một profile no khng tồn tại trong mạng, bạn cần tạo một profile mới. Sau đ cấu hnh cc thiết lập. Nhớ rằng, bạn đang sử dụng m ha WPA (TKIP) hoặc WPA2 (AES) Enterprise với thẩm định PEAP. Trong hộp thoại cc thuộc tnh của PEAP, bạn cần chọn để hợp lệ ha chứng chỉ my chủ v chọn chứng chỉ mnh đ import. Thm vo đ bạn c thể nhập địa chỉ IP của my chủ để sử dụng khi hợp lệ ha. Sau đ bảo đảm rằng bạn sử dụng phương php Password (EAP-MSCHAP v2). Kch nt Configure để bảo đảm thiết lập (Automatically use my Windows logon name and password) trn hộp thoại khng được kiểm.

Cần lưu rằng, lần đầu bạn kết nối mạng, hộp thoại Validate Server Certificate sẽ xuất hiện, đi khi n c thể ẩn đằng sau cc cửa sổ khc. Khi đ hy kch Ok để chấp nhận chứng chỉ v tiếp tục kết nối.

Thiết lập SQL cho người dng v tra cứu AP
Nếu bạn c một số lượng lớn người dng v cc AP, hoặc bạn thay đổi cc thng tin chi tiết của họ hay của cc AP một cch thường xuyn, khi đ bạn c thể sử dụng một cơ sở dữ liệu để lưu cc thng tin thay cho cc file văn bản. Bạn c thể ci đặt v cấu hnh my chủ của mnh hoặc sử dụng một my chủ được host trước, chẳng hạn từ một nh cung cấp website. Bằng cch no trong hai cch trn, bạn cũng phải ci đặt gi phần mềm FreeRADIUS MySQL (freeradius2-mysql).

Lc ny bạn cần load cấu trc cơ sở dữ liệu mặc định vo my chủ cơ sở dữ liệu. Nếu đang chạy my chủ của bạn trong CentOS, bạn hy chạy lệnh "mysql -uroot -prootpass radius < /etc/raddb/sql/mysql/schema.sql" từ một Terminal. Nếu sử dụng một my chủ từ xa hoăc my chủ được host từ một nh cung cấp, khi đ bạn hy chạy "gedit" với một root Terminal v sử dụng Text Editor để mở etc/raddb/sql/mysql/schema.sql. Sau đ copy v paste cc lệnh SQL vo my chủ để chạy chng.

Nếu bạn muốn sử dụng SQL cho cc thng tin chi tiết của AP, hy load file etc/raddb/sql/mysql/nas.sql vo cơ sở dữ liệu của bạn.

Bạn cần chỉnh sửa cc file cấu hnh FreeRADIUS để mch bảo my chủ sử dụng SQL. Từ root Text Editor,, mở etc/raddb/radiusd.conf v khng comment dng "$INCLUDE sql.conf". Mở etc/raddb/sites-enabled/inner-tunnel v khng comment "sql" từ phần Authorize. Lc ny FreeRADIUS sẽ sử dụng cc file v SQL.
Bạn cần cung cấp cho FreeRADIUS kết nối cơ sở dữ liệu v cc thng tin chi tiết về đăng nhập. Từ trnh soạn thảo gốc, mở etc/raddb/sql.conf. Sau đ bảo đảm cho database = 'mysql'. Nếu đang sử dụng một cơ sở dữ liệu từ xa hoặc một cơ sở dữ liệu được cấu hnh sẵn, hy nhập vo địa chỉ my chủ. Bảo đảm bạn nhập vo Username v Password cho my chủ của mnh. Với gi trị radius_db value, nhập vo tn cơ sở dữ liệu. Nếu đang sử dụng SQL cho cc thng tin chi tiết của AP, khng comment "readclients = yes".

Cuối cng, chn cc hng vo bảng để định nghĩa cc ti khoản người dng. Định dạng tương tự như định dạng đối với file người dng:

username attribute op value
egeier Cleartext-Password := pass123

Đy l một v dụ về những g bạn c thể chn vo bảng cho cc thng tin về AP nếu đ kch hoạt n:
nasname shortname type secret
192.168.0.1 private-network-1 other testing123

Khắc phục sự cố
Cần lưu rằng trong khi thiết lập my chủ hoặc sau khi tạo những thay đổi, hy sử dụng chế độ gỡ rối để thấy được hnh động của my chủ. Nếu bạn gặp phải cc vấn đề về đăng nhập hoặc kết nối, hy kiểm tra một cch cẩn thận v phần gỡ rối v phn tch những thay đổi được thực hiện gần đy.

Văn Linh (Theo Wi-Fiplanet)
Reply With Quote
  #3  
Tủi 08-11-19, 06:18 PM
ngomonghung001's Avatar
ngomonghung001 ngomonghung001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Cựu thnh vin
 
Ngày tham gia: May 2019
Ś Bài Vít: 2.819
Gửi lời cảm ơn: 0
Được 0 lời Cảm ơn / 0 bi
Mặc định

Hiện tại, hai răng cửa của em bị thưa, em nghe mọi người ni răng thưa th đi bọc sứ lại th răng sẽ đều. Vậy [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] tiền, c đau khng vậy thưa bc sĩ? Bc sĩ c thể tư vấn gip em được khng ạ? Em cảm ơn Bc sĩ.Trả lời:
Cho bạn Thư!
Cm ơn bạn đ tin tưởng v gởi thắc mắc ” bọc răng sứ gi bao nhiu tiền? đến nha khoa chng ti. Cu hỏi của bạn sẽ được chuyn gia của Nha khoa Sunshine giải đp ngay dưới đy.

Bọc răng sứ thẩm mỹ l g?

Vậy [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...]? L một thủ thuật nha khoa để khắc phục cc khuyết điểm khng mong muốn về ngoại hnh răng như răng bị gy mẻ, răng thưa, răng khng đều mu v sậm mu. Với thủ thuật ny, bc sỹ sẽ mi đi một phần răng của bạn v dng một mo sứ bọc lại phần ci răng.
Sau khi gắn mo sứ, những khuyết điểm về hnh dng răng sẽ được khắc phục nhanh chng.Trong suốt qu trnh thực hiện mi răng v gắng răng sứ, bạn sẽ được gy t nn khng cảm thấy đau. V qu trnh bọc răng sứ phục hnh thẩm mỹ răng diễn ra nhanh chng, bạn sẽ khng phải đến nha khoa nhiều lần.Cc loại răng sứ đang được sử dụng phổ biến hiện nay

Răng sứ ton sứ
Được chế tạo từ sứ nguyn khối, đp ứng tốt nhu cầu thẩm mỹ nhờ mu sắc giống như răng thật, t biến đổi mu sắc theo thời gian, thời gian bảo hnh ln đến 10 năm.

Răng sứ sinh học
Được chế tạo bằng chất liệu tương thch với cơ thể. Ưu điểm của loại răng sứ ny l tỉ lệ mi răng t, c thể thực hiện trong ngy, ph hợp cho những người bận rộn.

Miếng dn sứ Veneer
C bề dy siu mỏng, chỉ bằng mng tay, gip phục hồi thẩm mỹ răng tốt, ph hợp với cc răng pha trước, dễ nhn thấy.
Răng sứ titan v [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...]

Được cấu tạo bởi lớp mo sứ bn ngoi v sườn kim loại hoặc titan bn trong. Loại răng sứ ny c ưu điểm gi rẻ, tuy nhin c thể bị đen viền nướu sau một thời gian di sử dụng.

Quy trnh bọc răng sứ thẩm mỹ được tiến hnh như thế no?
Bọc răng sứ được tiến hnh theo một quy trnh tiu chuẩn Y tế với cc bước nghim ngặt được kiểm sot bởi những Bc sỹ chuyn khoa giu kinh nghiệm:Thăm khm v tư vấn
Bc sỹ nha khoa sẽ tiến hnh thăm khm tnh trạng răng miệng một cch tổng quan để xc định loại răng sứ v phương php bọc sứ ph hợp. Nếu cần thiết, Bc sỹ sẽ chỉ định chụp phim X- quang để kiểm tra kĩ cng hơn những chiếc răng cần bọc, để đảm bảo an ton v chất lượng răng bọc sứ.

Mi ci
Sau khi kiểm tra v xc nhận răng của bạn c thể tiến hnh bọc răng sứ, Bc sỹ sẽ mi ci răng v lấy dấu răng để chế tạo răng sứ. Thao tc mi ci răng được tnh ton kỹ lưỡng để trnh tnh trạng ci răng bị lấy đi qu nhiều hoặc qu t khiến răng sứ sau khi bọc ln bị knh hay cộm cấn kh chịu. Trước khi mi ci răng, bạn sẽ được gy t cục bộ gip hạn chế cảm gic kh chịu hoặc nhức trong suốt qu trnh mi ci.

Mi ci v chế tạo răng sứ
Hiện nay, tại Nha khoa Sunshine đang p dụng hệ thống phục hnh CAD/CAM, Bc sỹ c thể thực hiện lấy dấu hm của bệnh nhn nhanh chng v chnh xc. My tnh sẽ tự động điều chỉnh khớp cắn v điểm chạm một cch chuẩn xc, nn qu trnh chế tạo răng sứ diễn ra thuận lợi v dễ dng hơn rất nhiều.

Thử sườn v đắp sứ
Bc sỹ sẽ tiến hnh thử sứ th trn răng thật để kiểm tra mu sắc, tnh thẩm mỹ v hnh dng răng c hi ha với khun hm hay khng v điều chỉnh lại nếu thấy cần thiết.

Kiểm tra khớp cắn lần cuối
Sau khi bọc sứ, bc sỹ sẽ kiểm tra cường độ lực, thời gian răng chịu lực cũng như độ cn bằng chịu lực giữa cc răng v gắn bọc sứ cố định ln răng, hon tất quy trnh bọc răng sứ.

Trường hơp của bạn bị thưa răng cửa c thể đến nha khoa để bc sỹ khm v tư vấn để bọc răng sứ. Ty vo tnh trạng răng của bạn, bc sỹ sẽ cho bạn lời khuyn thch hợp.
___________________________________________

Cng tm hiểu [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] để giải đp cu hỏi [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] v đnh gi xem [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...]
Tham khảo đầy đủ cc dịch vụ tại [Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...]
Reply With Quote
  #4  
Tủi 08-11-19, 09:57 PM
tpstaman2019 tpstaman2019 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thnh vin mới
 
Ngày tham gia: Apr 2019
Ś Bài Vít: 12
Gửi lời cảm ơn: 0
Được 0 lời Cảm ơn / 0 bi
Mặc định

[Bạn phải đăng k l thnh vin của Diễn đn mới xem được Link ny v hưởng cc quyền lợi khc từ Diễn đn. Hy đăng k tại đy...] 3 L*t 5 L*t 7 L*t - Bình ngâm rượu sâm thuỷ tinh cao cấp (Bình ngâm rượu Hũ sâm): Dùng để ngâm các loại Rượu sâm, Rượu thuốc, trưng b*y sản phẩm… - Bình ngâm rượu sâm cao cấp (Bình ngâm rượu Hủ sâm): Với thiết kế kiểu dáng như hình nhân sâm , tạo ra dáng vẻ thanh tao cho Bình ngâm Rượu, khi mua về chúng ta có thể ngâm những loại Rượu sâm , Rượu thuốc, Rượu trái cây, hoặc trưng b*y những sản phẩm bên trong, với chất lượng sản phẩm thuỷ tinh cao cấp, trắng trong suốt. - An to*n vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau khi ngâm những loại rượu sâm, rượu thuốc, rượu trái cây,... với dáng vẻ đẹp mắt v* sang trọng ta có thể dùng l*m qu* tặng trong các dịp lễ tết.
Reply With Quote
Trả lời


Số người đang xem Chủ đề ny : 1 (0 thnh vin v 1 khch)
 
Cng cụ
Chế độ hiển thị

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn khng được php viết chủ đề mới
Bạn khng được php viết trả lời
Bạn khng được php gởi đnh km
Bạn được php chỉnh sửa bi viết

BB code is Ḅt
Smilies đang Ḅt
Mã [IMG] đang Ḅt
Mã HTML đang Tắt

Chuỷn Đ́n Mục

Similar Threads
Thread Người Khởi Tạo Chủ Đ̀ Chuyn Mục Trả lời Có Bài Trả Lời Mới Nh́t
Tổng hợp một số ngữ php Tiếng Hn thng dụng đy nh quy.sofl ĐO TẠO - TUYỂN SINH 0 21-03-15 12:28 PM
Một số lưu v cch hướng dẫn sử dụng bếp từ nhập khẩu an ton namhuong ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH 0 12-11-14 10:46 AM
Tư vấn lắp đặt camera protein10001 ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH 0 15-10-14 05:09 PM
Tối ưu ha thời lượng pin cho thiết bị chạy iOS 8 THBD TIN TỨC MOBILE 0 24-09-14 11:53 PM


Múi giờ là GMT +8. By giờ là 04:44 PM.

Lien he quang cao
Diễn đn được xy dựng v pht triển bởi cc thnh vin.
Cc bi viết, hnh ảnh, nhạc, thương hiệu... c bản quyền thuộc về chủ sở hữu.
Truy cập, sử dụng website ny nghĩa l bạn đ chấp nhận Quy định của Diễn đn !

Diễn đn được ti trợ bởi Binh Duong Information Technology
Nh cung cấp cc Dịch vụ & Giải php Cng Nghệ Thng Tin
Xem tốt nhất ở độ phn giải 1024x768 trn trnh duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now